Nový rok přináší celou řadu legislativních změn

S novým rokem přichází každoročně celá řada právních změn v mnoha oblastech. Ani letos tomu není pochopitelně jinak, ať už jde například o změny podle zákoníku práce, zvýšení rodičovského příspěvku, úpravu daní, možnost řízení již od 17 let, eDoklady či povolování staveb. Redakce Advokátního deníku vybrala ty nejpodstatnější, jejichž přehled přináší.

 

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti

S novým rokem přicházejí změny pro tzv. pracovníky na dohodu. Změny přináší novela zákoníku práce i část vládního konsolidačního balíčku. Změny přibližují takzvané „dohodáře“ (DPP a DPČ) ke klasickým zaměstnancům. Nově mohou tak mít nárok na placenou dovolenou, pokud jejich pracovněprávní vztah bude trvat nepřetržitě alespoň čtyři týdny a odpracují alespoň 80 hodin u zaměstnavatele. Dovolená se bude vypočítávat tak, jako by dohodář pracoval na poloviční úvazek. Za odpracování každých 20 hodin mu vznikne právo na zhruba jednu a půl hodiny dovolené. Pokud dovolenou nevyčerpá, bude mu muset zaměstnavatel vyplatit náhradu. Při placení odvodů budou dohodáři pobírat také ošetřovné. Dohodářům má také zaměstnavatel nejméně tři dny předem naplánovat pracovní dobu a bude je o tom písemně informovat. Od 1. července 2024 se pak na základě konsolidačního balíčku u těchto osob změní režim pojistného. Změna chce zamezit řetězení dohod u více zaměstnavatelů bez nutnosti hradit pojištění.

 

Práce na dálku

Osoby pracující na dálku by mohly podle nové právní úpravy dostávat od zaměstnavatele náhradu ve výši prokazatelných nákladů, nebo paušální částkou za plyn, elektřinu či vodu. Hodinovou částku stanoví ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou.

 

Změny ve zdravotnictví

Zdravotníci v nemocnicích a v záchranné službě mohou sloužit až 24 hodin v kuse. Současně přestala platit nedávno uzákoněná možnost další dobrovolné přesčasové práce lékařů. Směna bude moci trvat nejvýše 12 hodin, na ni naváže případně přesčasová práce. Novela upravuje také odpočinek. Pokud by zdravotník pracoval 24 hodin, musel by pak mít nejméně 22 hodin volna.

 

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se od ledna nového roku zvýšil na 350 tisíc korun. Zároveň se maximální doba čerpání rodičovského příspěvku zkrátila na tři roky.

 

Elektronizace zdravotnictví

S novým rokem začaly platit také některé další části zákona o elektronizaci zdravotnictví. Ty mají nastavit základní právní rámec, na který pak budou navazovat další služby elektronického zdravotnictví. Jde o využívání informačních technologií při zpracovávání údajů o pacientech a také o práva pacientů na přístup k informacím. Ty mají do budoucna usnadnit mobilitu pacientů v rámci celé EU.

 

eDoklady

Lidé si od začátku nového roku mohou stáhnout svůj občanský průkaz do mobilní aplikace. Nejde o povinnost, pouze o možnost, na nové eDoklady se úřady připravují postupně, od ledna je přijímá státní správa, od léta je pak bude přijímat také policie a úřady práce. V lednu příštího roku pak také pošty.

 

Povolování staveb

Nový rok přináší s novým stavebním zákonem především to, že nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) povoluje takzvané vyhrazené stavby, tedy velké infrastrukturní stavby jako jsou dálnice nebo elektrárny. Ostatní běžné stavby (rodinné domky, garáže apod.) začnou stavební úřady podle nového zákona povolovat až od července. V účinnost vstupuje také jednotné enviromentální stanovisko, které má zjednodušit celkovou administrativu spojenou s povolováním staveb.

 

Řízení auta od 17 let

Řídit auto je možné po absolvování autoškoly již od 17 let, ovšem jen pod dozorem mentora. Mentor musí být zapsán v Evidenční kartě řidiče, musí mít řidičský průkaz přes deset let, čisté bodové konto, aktivně řídit musí bez přerušení nejméně pět let a nesmí být pod vlivem alkoholu či drog. Za porušení těchto povinností může hrozit mentorovi pokuta až 25 tisíc korun.

 

Náprava chyb u datových schránek

Náprava přichází s novým rokem u datových schránek. Zákonodárci opravili původní automatické zveřejňování údajů o držitelích schránek, které si zřídili buď sami dobrovolně, nebo je u OSVČ zřídil automaticky stát.

 

Místní poplatky

Od nového roku se mění pravidla pro vyměřování místních poplatků, má tak dojít ke zjednodušení a omezení administrativní náročnosti správy poplatků. Změnu přináší novela zákona o místních poplatcích, u vyměřování místních poplatků zavádí novela v některých případech zjednodušené postupy.

 

Informace o přeshraničních on-line platbách

Poskytovatelé platebních služeb od nového roku musí poskytovat Finanční správě informace o platbách za přeshraniční internetové nákupy. Povinnost jim ukládá novela zákona o dani z přidané hodnoty, která převádí do českého práva evropskou směrnici, jež má přispět k účinnějšímu boji proti podvodům při platbách DPH.

 

Přihlášky na střední školy

Tři přihlášky místo dvou mohou podávat elektronicky uchazeči o studium na střední školy. V přihláškách je možné vyznačit pořadí škol, kterým dávají přednost.

 

Daně, benefity a stavební spoření

Od nového roku se zvyšuje v průměru na 1,8násobek daň z nemovitosti. V jednotlivých městech se částka liší, závisí na rozloze, velikosti obce, místním koeficientu. Výnos daní zůstává obcím.

Zaměstnanecké nepeněžní benefity (zdravotnické služby, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura, rekreace, firemní školky apod.) jsou osvobozeny od daně, pokud jejich celkový roční limit nepřesahuje polovinu průměrné mzdy (21 983 Kč).

Daňová sleva na školkovné a sleva na studenta se ruší. Slevu na manželku může uplatnit jen ten, jehož partner/partnerka se starají o dítě do tří let. Slevu mohou získat jen ti, kteří uzavřou manželství či registrované partnerství.

Na polovinu, tedy nejvýše na 1000 korun za rok, klesá státní podpora stavebního spoření. Novinka platí pro nové i stávající smlouvy.

Odvody na sociální pojištění u zaměstnance se zvedají na 7,1 procenta z vyměřovacího základu. Tím je většinou hrubá mzda. Zaměstnanci si znovu hradí nemocenské pojištění ve výši 0,6 procenta základu. Znamená to o něco nižší čistou mzdu.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP