Seznam advokátů pro pomoc po tragédii na FF UK čítá desítky kontaktů

Seznam advokátů a advokátních kanceláří, připravených poskytnout právní služby nebo pomoc obětem a pozůstalým po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy k 1. lednu 2024 čítal 75 kontaktů, na které se lze okamžitě obrátit.

Advokátky a advokáti vyslyšeli apel České advokátní komory, která je na X (dříve Twitter), LinkedIn a v Advokátním deníku požádala, aby pomohli. ČAK o existenci seznamu neprodleně informovala Ministerstvo spravedlnosti a Policii ČR s prosbou, aby vyšetřovatelé poskytovali kontakty všem, kteří by je mohli potřebovat.

Ač advokáti bývají ve svých úředních sděleních velice konzervativní, konkrétní a struční, když se hned druhý den po tragédii do seznamu Komoře hlásili, mnozí se neubránili i sdělením typu: „Pomůžeme, jakkoliv bude třeba“ či „UK je má alma mater, tak je to samozřejmost“.

Česká advokátní komora též upozorňuje, že i Ministerstvo spravedlnosti vede Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, lze tedy využít i služeb zde uvedených subjektů.

ČAK
Foto: archiv ČAK

Go to TOP