Milan Kindl, Aleš Rozehnal a kolektiv: Občanské právo. Souhrnný výklad

Aleš Čeněk, Plzeň 2023, 640 stran, 711 Kč.

Tak se studenti znovu dočkali. Na trh se dostává nová, nutno říci originálně pojatá, učebnice občanského práva. Vedle komentářové literatury jsou podobné učebnice nezbytným a pravidelným zdrojem potřebných informací o občanském právu nejen pro studenty, ale také pro právní praxi. I když učebnice občanského práva na trhu již samozřejmě jsou, toto dílo v pozitivním smyslu vybočuje z řady.

Jazyk učebnice je velmi srozumitelný, živý a svěží a výklad je doprovázen názornými příklady z každodenního života i právní praxe. Samozřejmá je prezentace souvislostí a historického vývoje jednotlivých právních institutů. Nemohou chybět ani odkazy na úpravu práva římského, bez něhož nemůže být žádná učebnice úplná. Na srozumitelnosti a čtivosti nic neubírá ani porovnávání s právní úpravou předchozího občanského zákoníku, ani citace právních vět více než tří tisícovek soudních rozhodnutí. Vedle toho se však autoři nebrání upozorňovat na aktuální aplikační problémy, a co je zajímavé, v některých případech navrhují dokonce i jejich řešení. To u podobných děl zvykem nebývá a nepochybně to bude studenty navádět nejen ke zvýšenému zájmu o studium občanského práva, ale také k jejich případné budoucí vědecké činnosti.

Učebnice začíná obecným výkladem, bez něhož nelze správně pochopit občanské právo a který se dle očekávání týká základů práva, jeho systematiky a základních právních institutů. Struktuře učebnice pak odpovídá i členění jednotlivých kapitol – od obecného ke konkrétnímu, k souvislostem s jinými právními instituty, příp. ke srovnání s úpravou téhož v jiných právních oborech, a konče vybranou judikaturou. Ocenit lze i časté odkazy na zahraniční prameny. Výjimečné nejsou ani kritické rozbory nejasných ustanovení občanského zákoníku, jichž je celá řada.

Překvapující je, že autoři nabízejí i náměty a návrhy, jak by měl vypadat evropský občanský zákoník. V situaci, kdy český občanský zákoník má více než tři tisíce paragrafů, se jako praktik podobného předpisu spíše děsím, nicméně právní vývoj v Evropě k takovému kodexu postupně, namáhavě, leč zřejmě nezadržitelně spěje a není vyloučeno, že i tato učebnice může přispět se svojí „troškou do mlýna“ do práce na takovém kodexu.

Učebnice je výtečným dílem pro základní pochopení občanského práva a určitě osloví nejen studenty, ale všechny, kteří se o občanské právo zajímají nebo kteří s občanským právem přicházejí do kontaktu, ať již z osobního zájmu, nebo profesně. Učit se z takové učebnice bude jistě radost.

 

JUDr. MARTIN VYCHOPEŇ, advokát v Benešově, expředseda ČAK

Go to TOP