Maďarsko zakázalo úřední registraci změny pohlaví

Maďarsko navzdory četným mezinárodním protestům zakázalo úřední registraci změny pohlaví a právní uznání nové identity transgenderových osob, uvedla agentura AFP. Příslušnou změnu v zákonech přijal maďarský parlament.

Novelu, podle které má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, přijali poslanci poměrem hlasů 134 ku 56, čtyři zákonodárci se zdrželi. Toto znění zákona brání transgenderovým osobám změnit si jméno a získat doklady odpovídající jejich nové identitě.

Lidé, kteří se změnili z muže v ženu či naopak, směli dosud i v Maďarsku, které je od roku 2004 členem Evropské unie, požádat úřady o úpravu údajů, připomněla AFP.

„Je smutné a skandální, že se parlament rozhodl přijmout tento odporný zákon bez ohledu na obavy vyjádřené desítkami nevládních organizací a mezinárodních institucí, včetně Rady Evropy, Evropského parlamentu a různých orgánů OSN,“ řekl Tamás Dombos z vedení maďarského sdružení, které zastupuje sexuální menšiny. „Využijeme všechny právní možnosti, abychom tento zákon napadli u maďarských a mezinárodních soudů,“ dodal.

Podle organizace Amnesty International nová ustanovení „odporují mezinárodním a národním závazkům Maďarska ohledně dodržování lidských práv“.

Maďarská vláda zahájila projekt „nové kulturní éry“, zaměřený na podporu křesťanských a tradičních hodnot. Začátkem května například maďarský parlament přijal usnesení proti takzvané Istanbulské úmluvě a vyzval vládu, aby nepokračovala v její ratifikaci.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP