Prezident přijal předsedu i kandidáta na místopředsedu NS a podepsal 3 zákony

Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Pražském hradě předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D. a JUDr. Petra Šuka, který kandiduje na místopředsedu soudu. 

Předseda NS Angyalossy v polovině ledna řekl, že prezidentu Miloši Zemanovi doktora doktora Šuka navrhl pro jeho odborné i lidské předpoklady na místopředsedu a prezident jeho návrh akceptoval. Prezident se ale ještě chtěl s kandidátem sejít, termín jmenování proto stanoven nebyl.

JUDr. Petr Šuk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a soudcem je od roku 2000, začínal u Okresního soudu v Liberci, od roku 2002 byl soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. K Nejvyššímu soudu přešel v roce 2008. Nyní působí jako předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Odborně se zabývá například právem obchodních korporací.

V pozici místopředsedy Nejvyššího soudu skončil 31. prosince 2020 po deseti letech, kdy mu vypršel mandát, JUDr. Roman Fiala, kterého jmenoval ještě prezident Václav Klaus. Pravomoc určit místopředsedu NS má prezident a vybírá z řad stávajících členů Nejvyššího soudu.

 


Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 2. února 2021 také tyto tři zákony:

1. zákon ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů,

2. zákon ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a

3. zákon ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: ČTK; www. hrad.cz
Foto: Fotoarchiv KPR, Hana Brožková

Go to TOP