AI je výborný pomocník v každodenní práci, ale umí i „halucinovat“

Styl jednání s chatbotem má vliv na jeho chování, jednání a reakce – pokud s ním jednáte slušně,  zvýší se kvalita jeho odpovědí. Můžete využít „emoce“ jazykových modelů k tomu, abyste je přesvědčili udělat něco, co běžně nedělají… Jazykový model lže, halucinuje, proto, že vás chce potěšit, chce vám odpovědět. Jednak se mu velmi těžko říká „Já nevím“, jednak ho sami učíme, aby byl kreativní, takže se snaží „za každou cenu“ vymýšlet odpovědi… Tyto a další informace zazněly na – v pořadí již druhém hybridním semináři, který pořádala Česká advokátní komora pro zájemce o využití AI v praxi z řad advokátů a advokátek – pořádaném v úterý 28. listopadu ve Školicím a vzdělávacím středisku ČAK v pražské Myslíkově ulici.

 

Úvodního slova se tentokrát ujal  předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., který, jak řekl, nejenže přišel účastníky akce pozdravit, ale také – a hlavě – si přišel poslechnout novinky z této oblasti a načerpat od zkušenějších kolegů nové poznatky a vědomosti. „Než začneme, rád bych poděkoval přednášejícím za to, že jsou ochotni sevámi o své zkušenosti podělit. Vás bych chtěl zase upozornit na to, že existuje Stanovisko České advokátní komory k využívání AI  při poskytování advokátních služeb – je velmi jednoduché a prosté, a to především proto, že si zatím s tou problematikou příliš nevíme rady. Naštěstí jsem se nedávno ujistil na mezinárodní konferenci týkající se využití AI, že zdaleka nejsme sami a že jakékoliv snahy to přehánět s umělou inteligencí nejsou na místě,“ přiblížil Robert Němec účastníkům akce aktivity Komory v oblasti využití AI. „ Naše stanovisko říká v zásadě dvě, tři klíčové věci: Nic nebrání tomu, abyste při poskytování advokátních služeb umělou inteligenci využívali, pokud vám to pomůže, nicméně vás to nezbavuje odpovědnosti za to, jak je právní služba poskytovaná. Zodpovědnou osobou je vždy advokát. Při využívání umělé inteligence musíte dávat velký pozor na to, jaké používáte nástroje, aby nedošlo k porušení těch nejdůležitějších věcí, na kterých advokacie stojí, a to je otázka důvěrnosti ve vztahu mezi advokátem a klientem, resp. zachování mlčenlivosti. Měli byste vědět, že pokud využíváte některé nástroje AI, tak tyto informace pravděpodobně sdílíte s předem neomezeným okruhem uživatelů. Další zásadní věc je, že AI jako taková není oprávněna poskytovat právní služby, právní služby může poskytovat jen advokát, resp. další profese, které jsou k tomu ze zákona určeny. A ještě bych chtěl dodat, že jí nesmíte příliš věřit, AI dokáže lhát,“ upozornil předseda ČAK. „ Myslím si, že je dobře, že jsme se nepokusili jít mnohem dál, protože tato oblast se strašně rychle mění, takže to, co jsme se formulovali před měsícem, už dnes dávno nemusí být pravda,“ uzavřel.

Na Roberta Němce pak navázal JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., místopředseda představenstva ČAK a otec myšlenky a garant organizace seminářů k AI pro advokáty a advokátky. „I já bych Vás chtěl srdečně přivítat na tomto workshopu. Předesílám, že už jsem tento kurz před časem absolvoval a myslím si, že je naprosto skvělý. Doufám, že se bude stejně líbit i vám,“ řekl Ondřej Trubač. „Ze spousty nových věcí, které jsem se během workshopu naučil, mě třeba zaujaly příklady komunikace umělé inteligence s uživateli, konkrétně třeba e-mailová komunikace AI s organizátorkou našich kurzů paní Marií Knížovou. Doufám, že o podobné příklady nebudete ochuzeni ani tentokrát a že se stejně jako účastníci minulého kurzu zapojíte do připravených aktivit,“ dodal.

„Umělá inteligence mě fascinuje,“ vyznal se na úvod své přednášky novinář a spisovatel Miloš Čermák. „ChatGPT byl spuštěn 30. listopadu 2022 a za jediný rok svět poznal výjimečné možnosti této služby … To, čeho jsme nyní svědky, považuji za největší technologickou změnu, jakou jsme zažili – míří totiž na něco, co nás činí lidmi, na lidský jazyk. A dokonce dokáže jazyku porozumět.“

Po krátké informaci o cíli první části workshopu, kterou bylo představení jednotlivých nástrojů AI, jejich nastavení a možností a funkcí chatbotů, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám, požádal Miloš Čermák přítomné o spolupráci při prvním úkolu dne – krátké, tříslovné charakteristice umělé inteligence. Dále ho zajímalo, který z nástrojů AI přítomní/é (a online přihlášení/é) advokáti a advokátky běžně využívají – vyhrál Chat GPT před nástroji BingAI, Midjourney, DALL-E 3, Bard a Claude.

A nakonec je vybídl, aby napsali, co by si chtěli z workshopu odnést. Odpovědi – Praktické využití při práci s dokumenty, Aktuální informace, Jak lze využití AI v každodenní praxi, Zefektivnění práce, Informace o praktické využitelnosti, Přehled, Praktické příklady pro vyšší efektivitu práce, Nové informace, Inspiraci, Zábavu – jednoznačně potvrdily, že mezi advokáty je o možnost využití umělé inteligence při práci velký zájem.

Poté už došlo na praktické ukázky práce s chatbotem – formulace „icebreakres“, otázek přímo na tělo jednotlivým účastníkům workshopu, vygenerování tří vybraných účastníků a práce s informacemi, které o nich chatbot získal apod.

Větší prostor pak školitel věnoval způsobu komunikace s chatbotem. „Já osobně s chatbotem komunikuji jako s člověkem, s kolegou z práce, a proto používám i výrazy „děkuji, prosím, souhlasíš?,“ přiblížil svůj přístup Miloš Čermák. „Dělám to automaticky. Jazykový model je naučený na lidské chování a emoce, chová se tedy jako člověk. Stejně postupuje asi třetina lidí používajících chatboty, většina to ale tak nedělá… Existují ale studie, podle nichž platí, že pokud jednáme s chatbotem slušně, zvýší se kvalita jeho odpovědí.“

Dále zmínil, že je ověřeno, že s chatbotem je možné smlouvat, jazykový model umí pracovat s kontextem, takže najde cestu ke správnému výsledku…  chatbot neporušuje autorská práva – není možné si vygenerovat obrázek ve stylu nějakého umělce, malíře atd. , umí číst mezi řádky… Jazykový model ale také lže, halucinuje, proto je tak důležitá jeho kontrola. Dělá to proto, že chce potěšit, chce za každou cenu odpovědět na zadanou otázku. Velmi těžko se mu říká „Já nevím“. Ale dělá to i proto, že ho učíme, aby byl kreativní. Takže je kreativní a vymýšlí odpovědi.

„Nové programy jsou lepší než průměrný člověk. Změní to, jak pracujeme. Texty již přestávají být nosičem lidské energie, dnes už vznikají originální texty s nulovou lidskou energií…,“ uzavřel první část workshopu Miloš Čermák.

Ve druhé části, kterou vedla manažerka, edukátorka a mentorka Senta Čermáková, se účastníci akce věnovali praktickému využití umělé inteligence při práci. „Ukážeme vám, jak používat umělou inteligenci k analýze dat a informování o strategických rozhodnutích. Jak používat ChatGPT k brainstormingu a generování řešení složitých problémů, jak začlenit AI do pracovních postupů vašeho týmu, abyste zvýšili spolupráci a produktivitu,“ přiblížila Senta Čermáková. „Umělá inteligence vám může nabídnout nový pohled na věc, může podporovat vaše kreativní myšlení a pomůže hledat nové nápady.  Pomůže vám také zautomatizovat rutinní a časově náročné úkoly, a uvolní tak čas na jinou práci. Naučíte se, jak kombinovat různé nástroje generativní AI pro různé účely. Naší ambicí je představit vám generativní AI tak, aby vás lákalo ji používat hned.“

Na konkrétních příkladech pak ukázala, jak používat generativní AI v případě práce se zákaznickými daty a s exkluzivním know-how, jak použít chatboty k usnadnění brainstormingu, řízení projektů nebo poskytování dat pro týmové diskuse, jak ChatGPT trénovat, aby lépe vyhovovala individuálním potřebám a stylu práce. Hovořila také o etických aspektech a potenciálních problémech spojených s používáním AI.

„Tento workshop není jen o porozumění AI, ale o tom, jak se stát lídrem v integraci AI do obchodních strategií,“ uvedla také. A přidala tipy a doporučení na to, jaké nástroje použít, co poslouchat a sledovat nejen online či jaké knihy číst.

Věřme, že všechny informace, které v rámci workshopu zazněly, umožní jeho účastníkům v budoucnu používat nástroje umělé inteligence zodpovědně a vyhnout se možným chybám, kterých by se mohli při jejich využití v advokátní praxi dopustit.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK

Go to TOP