Na semináři ČAK se advokáti dozvěděli, jak jim může AI pomoci při práci

Objevit sílu umělé inteligence, posílit své talenty, a hlavně – být v předstihu.  Tak by bylo možné velice stručně popsat cíle hybridního semináře AI MASTERCLASS, který se konal v pátek 20. října 2023 v kinosále Školicího a vzdělávacího centra ČAK v pražské Myslíkově ulici. Lektoři Senta Čermáková, manažerka, edukátorka a mentorka s dlouholetou zahraniční praxí, a novinář a spisovatel Miloš Čermák v jeho průběhu mimo jiné respondentům – těm osobně přítomným i těm u obrazovek počítačů – přiblížili, jak používat nástroje jako ChatGPT či Claude, jak efektivně komunikovat s AI nebo jaké jsou přínosy AI pro týmovou spolupráci.

 

Zahájení semináře se ujal místopředseda České advokátní komory JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., který nejprve přivítal účastníky akce i lektory. „Česká advokátní komora se problematice AI věnuje dlouhodobě, před nedávnem vydala i Stanovisko k využívání AI při používání právních služeb, najít ho můžete například na našich webových stránkách. K tématu umělé inteligence v advokacii Komora chystá také další akce – přednášky a kulaté stoly. Těším se, že se v budoucnu na některé ze zmíněných akcí potkáme a přeji vám hezký poslech,“ řekl Ondřej Trubač.

„Děkujeme za milé přivítání,“ převzala slovo Senta Čermáková. „My jsem vám dnes přišli říct, co vlastně umělá inteligence umí a co posluchače našich seminářů nejvíce zajímá. Já vám zprostředkuji pohled manažera, člověka, který chce umělou inteligenci použít ke zvýšení produktivity, pro administrativní nasazení, a Miloš vám řekne zejména to, jak využít umělou inteligenci pro psaní, pro smlouvy, pro vyhledávání. Doufáme, že se budeme hezky propojovat a doplňovat. A budeme moc rádi, pokud nám budete dávat dotazy, abyste si odtud odnesli co nejvíce,“ uzavřela.

Dnešní seminář bude koncipovaný jako workshop, to znamená, že si věci vyzkoušíme. Proto, když nebudete něco vědět nebo vás bude něco zajímat, určitě nám to řekněte nebo napište,“ upřesnil podobu přednášky Miloš Čermák. Dále zmínil, že začali pořádat semináře na jaře tohoto roku … zájem o ně byl a je opravdu velký, takže za tu dobu uspořádali víc než 30 workshopů, kterých se zúčastnilo více než 500 lidí. „Dokonce jsme proškolili asi 100 soudců, máme tedy zkušenost s právníky, s lidmi z vaší profese. Byly to velmi zajímavé a přínosné semináře. Pochopil jsem, že pro právo, pro lidi v právu, je umělá inteligence strašně zajímavá věc, která jim může hodně pomoct. Zároveň chápu i to, že ji v mnoha věcech berete jako problematickou. Právníci pracují s dlouhými texty, které jsou často komplikované, špatně srozumitelné – a výhodou umělé inteligence je přečíst rychle i velmi dlouhé odborné texty, najít v nich něco zajímavého a případně sumarizovat. O svých případech si můžete s AI také povídat… Spoustě právníků to může usnadnit práci. Na druhou stranu může umělá inteligence přinést i řadu problémů, protože – jak asi často slýcháte – není úplně spolehlivá, někdy „halucinuje“, lže, vymýšlí si… To ale není chyba, je to rys té technologie. Ostatně, lidi také občas lžou, musíme počítat s tím, že AI je naučená na lidské chování…,konstatoval Miloš Čermák.

„Naší hlavní ambicí je vás inspirovat. Asi to nebude to, co Vám okamžitě sníží vaši administrativu o 30 %, ale pokud budete s umělou inteligencí pracovat, velice brzy se objeví výsledky,“ doplnila Senta Čermákové svého muže.

Po obecném úvodu následovalo na „rozehřátí“ malé cvičení – respondenti měli třemi slovy umělou inteligenci charakterizovat.

Pak už odstartoval první blok, věnovaný tomu, jak na generativní AI. Přednášející společně představili nástroje jako ChatGPT, Claude 2 či Brat a ukázali, jak je používat. Jak pracovat s texty i obrázky, využít je k analýze dat, jak s ChatGPT hovořit. Při tom zmínili, že je důležité se v konverzaci na ChatGPT „naladit“, neboť pak bude jeho odpověď/zpětná vazba stejně slušná a zdvořilá. Při slušném chování i chat lépe pracuje a komunikuje…

Následovalo další „cvičení“, hra, při níž měl ChatGPT vybrat náhodné účastníky a vymyslet pro ně otázky a následně i reagovat na odpovědi respondentů.

„Cvičení ukázalo, že ChatGPT dokáže velmi dobře rozumět textu, dokáže pochopit humor, kontext, zná české výrazy, ví, co popisují apod., dokáže logicky uvažovat, propojovat data, známé věci, pracovat s nadsázkou… Dokáže dokonce pochopit spoustu věcí, i v případě, že nejsou zadány úplně správně,“ popsal výhody využívání AI Miloš Čermák.

V další části semináře pak oba lektoři hovořili o jazykovém modelu a o tom, jak velké mezinárodní společnosti integrují velké jazykové modely do svých produktů.

Vyplatí se chvíli počkat s automatizací běžných postupů, ale vyplatí se „hrát si“ s AI,“ poradil účastníkům akce Miloš Čermák. „Chatboty budou v budoucnu pomáhat při práci, nebudou jen textovým editorem, umělá inteligence s vámi bude diskutovat, například i o složitých případech, o strategii, jak postupovat… Nahradí kolegu, s nímž byste jinak o svých případech diskutovali. Chatbot vám nabídne stanovisko, možnosti řešení… V tom chatboty představují významnou pomoc už dnes.“

Podle lektorů se uživatelé rychle naučí využívat ChatGPT k brainstormingu a generování řešení složitých problémů, k automatizaci rutinních a časově náročných úkolů. AI jim může nabídnout nový pohled na věc, hledat nové nápady a podporovat kreativní myšlení, díky jejímu využívání budou mít více času na strategickou práci.

Účastníci akce se také dozvěděli, jak používat generativní AI v případě práce se zákaznickými daty a s exkluzivním know-how i jak ChatGPT „trénovat“, aby lépe vyhovoval jejich individuálním potřebám a stylu práce.

V závěrečné části semináře se přednášející věnovali etickým aspektům a potenciálním problémům spojeným s používáním AI. Tyto informace by podle nich měly respondentům/uživatelům v budoucnu umožnit používat AI zodpovědně a uvědomovat si možná úskalí a předsudky v informacích poskytovaných AI.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

Go to TOP