JČP zve na seminář k sousedským právům a mimořádnému vydržení

Seminář, zaměřený na dvě praktická témata – Sousedská práva a Mimořádné vydržení –, u nichž existuje již rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, pořádá v úterý 12. prosince 2023 v prostorách Justiční akademie v centru Prahy Pražské sdružení Jednoty českých právníků. Akce je určena i pro advokátky a advokáty, advokátní koncipientky a koncipienty. Dvojice posledně jmenovaných má navíc účastnický poplatek se slevou 600 Kč.

 

Sousedská práva a mimořádné vydržení v judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Termín: úterý 12. prosince 2023 od 9:30 do 14:30 hodin

Místo konání: Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Praha 1 – Nové Město

Seminář bude zároveň streamován.

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR

 

OSNOVA

 1. Sousedská práva
 • přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv
 • vysvětlení nové právní úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.
 • jednotlivé oblasti sousedských práv se zaměřením zejména na problematiku imisí, imisí na pozemních komunikacích a imisí způsobených závodem
 • podrosty a převisy
 • stromy na hranicích pozemků
 • sousedská práva a vstup na cizí pozemky
 • užívání cizího prostoru
 1.  Mimořádné vydržení
 • srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.
 • základní intertemporální otázky spojené s vydržením
 • význam a podstata mimořádného vydržení
 • východiska a předpoklady mimořádného vydržení
 • typové případy mimořádné vydržení – jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice mimořádného vydržení

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit na seminář se  můžete

Účastnický poplatek činí 1800 Kč, snížený 1200 Kč (platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty).

 

Účast na akci uznává ČAK jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Více informací lze získat na stránkách JČP https://jednotaceskychpravniku.cz/, nebo u JUDr. Evy Barešové, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP