Skončil ústavní soudce Radovan Suchánek, počet soudců ÚS klesne na 13

V neděli 26. listopadu 2023 skončilo desetileté funkční období soudce Ústavního soudu (ÚS) JUDr. Radovana Suchánka, Ph.D. Počet členů soudu tak klesne na 13 z předpokládaných 15. Na volná místa už prezident Petr Pavel navrhl advokátku JUDr. Lucii Dolanskou Bányaiovou, Ph.D., a soudce Nejvyššího správního soudu prof. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D.

 

Radovan Suchánek byl za deset let soudcem zpravodajem ve 33 plenárních řízeních, která se týkala zákonů a jiných právních předpisů. Jako zpravodaj figuroval také v 2890 senátních řízeních o stížnostech lidí či právnických osob.

„S jeho odchodem klesne aktuální počet soudců ÚS na 13, což bude – doufejme dočasně – klást na zbývající soudce zvýšené nároky pro zachování dosavadní efektivity a rychlosti řízení,“ uvedl generální sekretář ÚS JUDr. Vlastimil Göttinger.

Doktor Suchánek byl například zpravodajem nálezu, jímž ÚS v roce 2018 zrušil takzvanou druhou restituční tečku, stát proto i nadále poskytoval restituentům náhradní pozemky, nejen finanční odškodnění. Později připravil nález, podle kterého nemovitosti ve vlastnictví státu, které se nevyužívají k podnikání, zůstanou osvobozené od daně. Podle skupiny senátorů je osvobození státních nemovitostí od daně protiústavní a poškozuje obce, pro které jsou daně z pozemků či staveb důležitým rozpočtovým příjmem. Podle ÚS však není podíl daně z nemovitostí na příjmech obcí tak vysoký, aby osvobození státních nemovitostí mohlo mít takzvaný rdousící účinek.

Radovan Suchánek dále připravil nález, který zrušil část zákona o odškodnění lidí z okolí Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 explodovaly muniční sklady. Nárok na odškodnění nově získali lidé, kteří v obcích sice prokazatelně žili, ale neměli tam trvalý pobyt. Soud zároveň otevřel cestu k odškodnění lidí, kteří měli pobyt zapsaný na ohlašovně obecních úřadů.

Poslední významný nález se týkal výkupních cen a ročních zelených bonusů solárních elektráren pro letošní rok. ÚS zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli zrušit jeden řádek v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Přestože ÚS návrh zamítl, současně zdůraznil, že cenová regulace vůči fotovoltaickým elektrárnám musí být v následujících letech nastavena tak, aby bylo v konečném důsledku dosaženo naplnění zákonných záruk návratnosti investice do 15 let a přiměřeného zisku do 20 let.

K Ústavnímu soudu přišel Radovan Suchánek z akademického prostředí – v minulosti byl náměstkem na Ministerstvu zdravotnictví, členem Vládního výboru pro Evropskou unii, členem Státní volební komise, členem Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů nebo poradcem v Senátu.

Je sedmým soudcem, který letos opouští Ústavní soud. Na volná místa prezident Petr Pavel průběžně navrhuje nová jména. Zatím jmenoval ústavními soudci JUDr. Josefa Baxu, Mgr. Danielu Zemanovou, JUDr. Veroniku Křesťanovou, Dr., prof. JUDr. Kateřinu Ronovskou, Ph.D., a prof. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. Nominace se vzdal JUDr. Robert Fremr, Další nominant JUDr. Pavel Simon nezískal podporu Senátu.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: ÚS/Vladimír Novotný

Go to TOP