Poslanecká sněmovna schválila další novelu zákona lex Ukrajina

Ministerstva a další úřady budou i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Kraje mají s obcemi nadále zajišťovat běžencům nouzová přístřeší a bydlení. Pokračovat bude i současný systém registrace uprchlíků. Předpokládá to vládní novela zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, zvaného lex Ukrajina, který dne 14. června 2022 schválila Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze, tedy zrychleně. Vládní předloha prakticky přejímá některá mimořádná opatření vyhlášená na základě nouzového stavu, který ke konci měsíce skončí.

 

Ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka prosadil do novely úpravu, podle níž budou moci uprchlíci žádat po půl roce od udělení dočasné ochrany o dávku v částce životního minima. Půjde o 4 250 korun měsíčně pro dospělé a o 3 050 korun za měsíc pro děti. Pozměňovací návrh zdůvodnil ministr Jurečka prodlužováním konfliktu na Ukrajině, a tím i pobytu běženců v Česku. Pokud by nebyl přijat, uprchlíci by se dostali po šesti měsících v Česku plně do českého sociálního systému. V případě, že by dávku pobíralo 150 000 lidí s dočasnou ochranou a z nich by byla polovina dětí, měsíční náklady by představovaly celkem 547,5 milionu korun, stojí v podkladech. Nyní mají běženci nárok na 5 000 korun v měsíci udělení víza dočasné ochrany. O stejnou částku pak mohou žádat ještě dalších pět měsíců.

Novela zakotví poskytování ubytování uprchlíkům podle pravidel lex Ukrajina jako veřejnou službu. Nouzové bydlení by nemělo trvat déle než tři měsíce a pobyt v nouzovém přístřeší v podobě stanů či tělocvičen déle než měsíc. Kraje budou moci ubytovávat běžence nadále také v prostorách, které nejsou určeny pro bydlení, a uzavírání smluv s poskytovateli ubytování nebude zadáním veřejné zakázky. Paušální náhrada poskytovaná ubytovatelům se bude i podle zákona pohybovat od 200 do 350 korun za osobu a noc. Konkrétní výši stanoví vládní nařízení podle druhu ubytování a poskytovatele.

Současný systém zajištění ubytovacích kapacit pro uprchlíky se podle Ministerstva vnitra osvědčil. Výrazná většina z těch, kteří potřebují asistenci státu, pobývá podle zdůvodnění v důstojných podmínkách. Podle důvodové zprávy nyní v zařízeních bydlí zhruba 50 000 lidí.

Sněmovna novelu schválila hlasy 133 ze 163 přítomných poslanců. Nyní ji dostane k posouzení Senát.

 

Vedle novely zákona lex Ukrajina poslanci podpořili i snazší a rychlejší budování dočasných staveb pro ubytování a vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny, a to díky schválení nového zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon zavádí nový pojem nezbytná stavba, která je vždy dočasná, a to nejvýše na tři roky. Stavebníkem bude moci být hlavně stát, jeho příspěvková organizace, obec, kraj, případně jimi zřízená organizace. Zákon má začít platit den po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Sněmovna na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu rozšířila okruh možných stavebníků i o státní podniky nebo státní organizace. Státním podnikem je například Česká pošta, Lesy České republiky, státní organizací je Správa železnic.

Nezbytnou bude stavba sloužící ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob, které uprchly před válkou na Ukrajině. Týkat se to bude staveb pro bydlení, ubytování, vzdělávání, výchovu, ale i pro školské, zdravotní a sociální služby. Stavbou se podle tohoto zákona bude rozumět i související technická a dopravní infrastruktura. Zákon bude možné vztáhnout i na rekonstrukce, pokud splní zákonem požadovaný účel. Trvání takovéto nezbytné stavby nesmí přesáhnout tři roky. Rychlejší pravidla se ale nebudou vztahovat na stavby podléhající posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA.

Stavby nebudou muset splňovat některé technické požadavky plynoucí z vyhlášek. Stavebníci se budou moci odchýlit od obecného požadavku, že umístění nemá zhoršit kvalitu prostředí a hodnotu území. Nebude nutné řešit odstavná a parkovací stání.

Vláda uvádí, že nezbytnou stavbu bude možné umístit nejen v souladu s územně-plánovací dokumentací, ale také na základě rozhodnutí o výjimce z územního nebo regulačního plánu.

Pokud se objeví důvod, proč by nezbytná stavba pro uprchlíky měla pokračovat jako stavba trvalá, bude možné ji takto prodloužit podle dosavadního i nového stavebního zákona. Požádat bude nutné před uplynutím tříleté lhůty a úřad bude postupovat podle pravidel pro změnu v užívání stavby.

Stejně jako novelu zákona lex Ukrajina ale ještě musí tento předpis schválit Senát a podepsat prezident republiky.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS PČR

 

 

Go to TOP