Prezident Pavel navrhl Senátu na soudce ÚS L. Dolanskou Bányaiovou a Z. Kühna

Prezident republiky Petr Pavel předložil podle čl. 84 odst. 2 Ústavy ČR a § 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, Senátu Parlamentu České republiky žádost o vyslovení souhlasu se jmenováním JUDr. Lucie Dolanské Bányaiové, Ph.D., a prof. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D., do funkce soudců Ústavního soudu. Informovala o tom dne 26. října 2023 Kancelář prezidenta republiky.

 

Lucie Dolanská Bányaiová se ve své praxi věnuje zejména sporové agendě. Klienty zastupuje v celé řadě civilních sporů, ať již ve věcech nekalé soutěže, civilních či obchodněprávních sporech či sporech v rámci insolvenčního řízení. Věnuje se mezinárodnímu právu soukromému, v němž rovněž dlouhá léta vedla semináře na Právnické fakultě UK v Praze. Díky těmto akademickým zkušenostem a znalostem celá řada jejích sporů obsahuje mezinárodní prvek a zahrnuje aplikaci norem evropského práva i mezinárodních smluv. Její zkušenosti tak mezi jinými zahrnují komplexní kauzy navazující na restituční řízení či se týkají navracení objeveného židovského majetku v duchu Terezínské deklarace. Má rovněž zkušenosti z oblasti práva soutěžního.

Klienty zastupuje nejen před soudy a úřady České republiky, ale hájila zájmy klienta rovněž před Evropskou komisí a Tribunálem EU.

Je zapsána na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500 je zmiňována mezi předními odborníky zejména pro oblast sporové agendy.

Věnuje se rovněž pedagogické činnosti. Na Právnické fakultě UK v Praze vedla do roku 2021 semináře z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. V současné době pro stejnou fakultu vede v anglickém jazyce kurzy pro zahraniční studenty v rámci programu Erasmus a LL.M.

Advokátní kancelář, v níž je partnerkou, z jejího popudu poskytuje pro bono právní služby UNICEF Česká republika. Od června 2023 pak Lucie Dolanská Bányaiová působí v revizní komisi UNICEF Česká republika.

Od podzimu 2021 je členkou představenstva České advokátní komory.

 

Zdeněk Kühn je profesorem na Katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zhruba 15 let je soudcem Nejvyššího správního soudu. Od roku 2007 je též ad hoc soudcem u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Kühn se v minulosti také podílel na činnosti Legislativní rady vlády, byl také asistentem soudce ÚS.

V předchozím desetiletí byl Kühn jedním z expertů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) na podporu právní reformy v Moldavsku a Albánii a hlavním expertem programu Rady Evropy (HELP) pro vzdělávání v oblasti soudcovské argumentace a aplikace evropské úmluvy v Polsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině a Bulharsku.

 

Představenstvo ČAK kandidaturu advokátky JUDr. Lucie Dolanské Bányaiové, Ph.D., plně podporuje. „Jsme si jistí, že Lucie Dolanská Bányaiová je důstojnou zástupkyní advokátního stavu a splňuje veškerá profesní i lidská kritéria kladená na ústavní soudce a soudkyně,“ uvedl předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., s tím, že věří, že další nominace z řad advokacie budou následovat.

Česká advokátní komora je přesvědčena, že v advokacii je celá řada odborně i morálně silných osobností, které se mohou bez jakýchkoliv pochybností stát kvalitními ústavními soudci či soudkyněmi. Vedení České advokátní komory dlouhodobě zdůrazňuje, že zastoupení advokátů a advokátek z praxe je pro kvalitní fungování Ústavního soudu nezbytné.

 

Prezident Pavel už jmenoval ústavními soudci pět svých nominantů: soudce JUDr. Josefa Baxu, který se stal předsedou ÚS, Mgr. Danielu Zemanovou a JUDr. Veroniku Křesťanovou, Dr. profesorku občanského práva JUDr. Kateřinu Ronovskou, Ph.D., a ústavního právníka prof. JUDr. PhDr. Jana Wintra. Ph.D. Nominace se v srpnu vzdal místopředseda pražského vrchního soudu JUDr. Robert Fremr kvůli mediálnímu tlaku ohledně předlistopadového působení v justici. Další Pavlův nominant JUDr. Pavel Simon nezískal podporu Senátu.

U Ústavního soudu (ÚS) je nyní jedno místo z 15 prázdné, přesně za měsíc navíc skončí mandát JUDr. Radovanu Suchánkovi, Ph.D.

 

Redakce AD, hrad.cz
Ilustrační foto: canva.com, archiv ČAK a NSS

Go to TOP