Nový zákon o povinném ručení je ve sněmovně před schvalováním

Návrh nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který má nahradit dosavadní zákon z roku 1999, propustila sněmovna 14. listopadu do třetího čtení. Návrh především rozšiřuje okruh vozidel, za která bude nutné platit pojištění, a zvyšuje minimální pojistný limit ze současných 35 milionů na 50 milionů korun. Sněmovní hospodářský výbor doporučil zákon schválit, ale navrhl do něj vložit několik převážně zpřesňujících ustanovení. Jde například o příčinnou souvislost mezi technickým stavem vozidla a nehodou. Ministr financí Zbyněk Stanjura řekl, že se všemi změnami, které výbor navrhl, ministerstvo souhlasí.

 

Výbor doporučil zpřesnit hlavně ustanovení umožňující pojišťovně žádat zpět po motoristovi peníze, které za něj předtím vyplatila jako náhradu újmy poškozenému. Pojišťovna musí v takovém případě prokázat, že motorista porušil povinnosti ohledně technického stavu vozidla, a tím újmu zavinil.

Někteří poslanci v prvním čtení poukazovali na to, že nové znění pravidla již neobsahuje slova o příčinné souvislosti. Například Martin Kolovratník tehdy vyjádřil obavu, že pojišťovny nebudou chtít újmu hradit i kvůli relativně drobné závadě, která nebude souviset s nehodou. Výbor proto doporučil upřesnit formulaci nového ustanovení tak, že pojišťovna bude muset prokázat, že příčinou vzniku újmy byly skutečnosti stanovené v zákoně. Vládou navrhovaná formulace slovo příčina neobsahuje.

Výbor doporučil také zpřesnit ustanovení, podle kterého se za vozidlo pro účely tohoto zákona nepovažuje invalidní vozík. Výbor do něj chce doplnit, že musí jít o vozík užívaný výlučně osobou s tělesným postižením. Výbor také doporučil upřesnit pravidla pro situaci, kdy bude Česká kancelář pojistitelů nebo konkrétní pojišťovna žádat úřady nebo policii o údaje týkající se škodné události. Kancelář i pojišťovna budou muset řádně zdůvodnit, proč požadují konkrétní údaje. Bude muset navíc jít o údaje nezbytné pro zjištění konkrétní škodné události.

Další zpřesnění se týká výjimky z povinnosti pojistit vozidlo. Vládní návrh připouští jednu z výjimek pro vozidla jiná než registrovaná a provozovaná v uzavřených prostorech nebo objektech. Výbor chce tuto výjimku doplnit tak, že půjde i o místa, která jsou v souladu se zákonem jinak nepřístupná veřejnosti. Týkat se to bude nemovitostí, kam jejich vlastník zakáže vstup.

Zákon měl podle původního vládního návrhu nabýt účinnosti letos 23. prosince. Výbor doporučil posunout účinnost na první den druhého kalendářního měsíce po zveřejnění zákona ve sbírce.

Podle nového zákona se má povinnost pojištění vztahovat třeba i na elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka. Nově se tato povinnost bude vztahovat na všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a na motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Pokud policista při kontrole vozidla podléhajícího povinnému pojištění zjistí, že toto vozidlo nemá povinné ručení, bude mít právo přikázat řidiči, aby takové vozidlo odstavil.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP