Po těžké nemoci předčasně odešel advokát JUDr. David Štros

Česká advokátní komora s lítostí přijala zprávu, že v pátek 10. listopadu 2023 ve věku pouhých 49 let po těžké nemoci zemřel náš kolega JUDr. David Štros, advokát v Praze.

 

V advokacii působil David Štros od roku 1997 a řadu let také sloužil ČAK v zahraničním odboru, byl členem Sekce ČAK pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy a dlouholetým zástupcem ČAK v mezinárodní organizaci Fédération des Barreaux d’Europe – FBE. David Štros byl skvělý společník se širokým záběrem zájmů. Česká advokátní komora vyjadřuje upřímnou soustrast všem jeho blízkým, bude nám všem chybět!

Čest jeho památce!

 

Redakce AD
Foto: archiv V. Kusáka

 

Go to TOP