Zástupci Unie advokátů za demokracii a právní stát z Maďarska navštívili ČAK

Českou advokátní komoru navštívili v pátek 15. března 2024 maďarští advokáti, kteří jsou zároveň členy Unie advokátů za demokracii a právní stát, nevládní organizace založené v Maďarsku v roce 2022. Početnou delegaci čítající 17 advokátů v Kaňkově paláci přivítal  Martin Maisner, místopředseda představenstva ČAK pro mezinárodní vztahy, dále Antonín Mokrý, předseda Sekce ČAK pro mezinárodní vztahy a náhradník představenstva ČAK, a Mgr. Miroslav Krutina, člen Sekce ČAK pro mezinárodní vztahy.

Maďarští kolegové a kolegyně, spolu s předsedou Unie, panem Dr. Tamásem Gero, informovali české zástupce o poslání Unie advokátů za demokracii a právní stát, kterým je propagace významu konceptu právního státu a vypracovávání a předkládání návrhů na změnu postupů státní správy, samosprávy nebo státní správy, jež nejsou v souladu s principy právního státu. K dosažení těchto cílů využívá Unie své pracovní výbory a pořádá odborné konference, na nichž vypracovává usnesení a návrhy, dále šíří informace a nahrává i podcasty pro vzdělávání široké veřejnosti. Maďarští advokáti popsali v této souvislosti neutěšený stav v Maďarsku za stávající vlády a problémy, kterým jako advokáti čelí.

Zajímali se o strukturu České advokátní komory a o ustanovování advokátů ex offo. Hovořilo se o volbách v rámci České advokátní komory a zástupci ČAK informovali o probíhajícím legislativním procesu v souvislosti s předkládanou novelou zákona o advokacii, která by měla umožnit advokátům volit své zástupce do orgánů České advokátní komory online na příštím Sněmu.

V závěru jednání přislíbili představitelé ČAK maďarským advokátům podporu jejich činností v souvislosti s propagací a bojem za právní stát v Maďarsku.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Redakce AD

Go to TOP