Projekt Advokáti do dětských domovů zavítal tentokrát do Brna

Česká advokátní komora, která ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a projektem „To dáš!“ organizuje projekt Advokáti do dětských domovů, domluvila další setkání s pracovníky dětských domovů na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se už o třetí pokračování besed, které mají za cíl šířit osvětu v problematikách, se kterými se děti v poslední fázi svého pobytu v dětských domovech, a také po jejich opuštění, setkávají nejčastěji.

 

Za ČAK přítomné přivítali Mgr. Pavel Kroupa a místopředseda JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. Besedu otevřel Mgr. Michal Blažek, Ph. D., výkladem z oblasti pracovního práva a ve své přednášce přehledně shrnul nejčastější úskalí pro zaměstnance i zaměstnavatele. Osvětou v trestním právu pokračovala JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M., která se ve své poutavé přednášce zaměřila na hmotněprávní i procesní úpravu, mimo jiné s důrazem na mladistvé a související trestné činy. Celý brněnský program pak zakončila Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D., jedna z duchovních matek celého projektu Advokáti do dětských domovů, svým výkladem z problematicky rodinného práva.

Přítomni byli pracovníci z mnoha dětských domovů z Brna a okolí, kteří se do debaty zapojili řadou otázek, z nichž některé poslali už předem a na další se ptali přímo v průběhu přednášek. K dispozici navíc měli brožury „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“, kterou ČAK vytvořila v rámci souběžně probíhajícího projektu Advokáti do škol, a „To dáš! aneb právní minimum pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance“ vytvořené Českou advokátní komorou, Nadací Terezy Maxové dětem a advokátní kanceláří Bříza & Trubač.

Další částí projektu nad rámec probíhajících besed je tzv. přímá pomoc zahrnující seznam advokátů připravených dětem z dětských domovů ve svém regionu příležitostně poskytnout konkrétní právní radu zdarma. Na webu České advokátní komory je k dispozici jejich seznam, a budeme moc rádi, pokud se k nim přidáte.

Všechny další informace o zapojení do projektu najdete ZDE.

Chystáme také seznam nejčastějších otázek a odpovědí, pokud byste se rádi zapojili do jejich zpracování, obraťte se na ČAK nebo garanty projektu.

Další beseda proběhne zřejmě na půdě Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni na začátku příštího roku.

Všem zapojeným advokátům a pracovníkům dětských domovů moc děkujeme, i díky vám se právní pomoc a osvěta dostane k těm nejpotřebnějším, dětem vyrůstajícím v dětských domovech.

 

Mgr. Pavel Kroupa, náhradník představenstva ČAK
Foto: autor

Go to TOP