Zástupci ČAK diskutovali se slovenskými kolegy o společných projektech

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2023 se uskutečnilo historicky první výjezdní zasedání regionálních zástupců Slovenské advokátní komory, vedených členem představenstva SAK Mgr. Janen Kutanen, pověřeným řízením činnosti „krajánků“. Své slovenské kolegy přijeli do Žiliny podpořit i zástupci České advokátní komory v čele s místopředsedou představenstva JUDr. Ondřejem Trubačem, Ph.D., LL.M.

 

Organizace výjezdního zasedání regionálních zástupců SAK se ujaly JUDr. Hroncová a JUDr. Havelková z Žilinského regionálního střediska, které účastníkům připravily nejen bohatý pracovní a společenský program, ale též zorganizovaly setkání s primátorem města Žiliny Mgr. Peterem Fiabánem. Ten ve svém vystoupení mimo jiné poděkoval žilinským advokátům za spolupráci, zejména na poli poskytování právních služeb PRO BONO.

S ohledem na společné projekty a dlouhodobé kolegiální vztahy byli na výjezdní zasedání regionálních představitelů SAK do Žiliny pozváni též zástupci české advokacie – jmenovitě místopředseda představenstva JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., předseda Kárné komise JUDr. Tomáš Herblich, ředitelka Pobočky ČAK v Brně a představitelka Regionu ČAK pro Jižní Moravu JUDr. Irena Schejbalová a předseda Výboru regionálních představitelů JUDr. Radim Miketa.

V pracovní části programu nejprve Jan Kutan podal zprávu o činnosti jednotlivých regionálních zástupců, poté informoval o akcích, kterých se společně účastní jak čeští, tak slovenští advokáti, zejména pak o sportovních kláních v golfu, fotbale, šachu apod., z nichž mnohé mají již několikaletou tradici. Akcentoval též spolupráci obou Komor na úrovni mezinárodních vztahů, přičemž zdůraznil prospěšnost setkávání jednotlivých advokátů, která v nemalé míře napomáhají i přeshraniční kooperaci a uspokojování potřeb klientů v sousední zemi.

Reprezentanti ČAK své slovenské kolegy informovali o regionálních akcích advokátů v Čechách a na Moravě, přitom konstatovali podobnost těchto aktivit – ta je dána faktem, že regionální činnost v ČAK má dlouhodobější tradici. Určitý rozdíl shledali v tom, že regionální střediska ČAK pořádají ve svých regionech podstatně více vzdělávacích akcí. Na Slovensku je naopak tato činnost zpravidla zajišťována centrálně. Dále se hovořilo o trvalé snaze po zapojení většího počtu advokátů do stavovského života, zejména z řad mladších kolegů. I v tomto směru mají obě Komory obdobné problémy, o jejich vhodném řešení pak účastníci akce živě diskutovali.

Setkání „krajánků“ Slovenské advokátní komory bylo zakončeno příslibem výměny informací mezi SAK a ČAK o takových akcích, na kterých bude vítána účast advokátů sousední země. Pozvání slovenských kolegů budou českým advokátům zprostředkována pomocí tradičních mediálních kanálů ČAK.

 

JUDr. Radim Miketa, předseda Výboru regionálních představitelů ČAK a náhradník představenstva ČAK
Foto: autor

Go to TOP