Testování zaměstnanců podle MO MZd z 1. března 2021 v otázkách a odpovědích

Sotva si zaměstnavatelé oddychli, že se jim podařilo zajistit testování zaměstnanců, jak jim uložilo mimořádné opatření č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, začaly se vyskytovat další problémy. K problémům zaujaly postoj některé úřady, které dokonce poskytly svůj výklad příslušného mimořádného opatření a rady, jak postupovat.

Nejen o nich je nejnovější článek advokátky JUDr. Vladany Vališové, LL.M., který shrnuje všechna mimořádní opatření MZd vztahující k testování zaměstnanců a nařízení izolace a karantény, ale přináší mnohem více informací. Na příkladech zcela konkrétních a praktických problémů minulého týdne, které se objevily v souvislosti s testováním ve firmách, vznikly odpovědi na nejčastější otázky klientů, jež by mohly být užitečné i pro ostatní advokáty a jejich klienty. Řešili jste například existenci výjimek z povinnosti podstoupit test, který zajistil zaměstnavatel, pokud si test nezajišťuje zaměstnanec sám? Nebo víte, jaké povinnosti má zaměstnanec v případě pozitivního výsledku testu a jaké má naopak zaměstnavatel v případě pozitivního testu zaměstnance? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v článku K některým praktickým otázkám testování zaměstnanců podle Mimořádného opatření MZd z 1. března 2021.


Redakce AD
Foto: Pixabay.com

 

Go to TOP