Čeští, slovenští a němečtí advokáti diskutovali o výhodách digitalizace

Tradiční Česko-Německo-Slovenské advokátní fórum, které se uskutečnilo ve dnech 3.–4. listopadu 2023 v Drážďanech, bylo tentokrát věnované tématu „Digitalizace jako příležitost pro budoucnost advokátní profese“ vybranému Saskou advokátní komorou.

 

„Počet advokátů klesá a povolání advokáta již nepůsobí tak atraktivně, nicméně poptávka pro právních službách zůstává vysoká. Výkon advokacie a poskytování právních služeb je stále komplexnější, a proto potřebujeme výhody digitalizace,“ poznamenala ve své úvodní řeči předsedkyně Saské advokátní komory (RAK Sachsen) Sabine Fuhrmann.

Za Českou advokátní komoru účastníky fóra pozdravila její místopředsedkyně JUDr. Monika Novotná (na snímku), která potvrdila, že i ČAK bojuje s klesající tendencí počtu advokátů a koncipientů. „Vnímám proces digitalizace pro advokacii jako jednu s možností, jak odbourat stres a nahradit práci rutinní tou kreativní“, uvedla mimo jiné Monika Novotná a zamyslela se též nad advokacií coby vůdčí silou v procesu digitalizace s tím, že je nezbytné brát v potaz, že i digitalizace může být dobrý sluha, ale špatný pán.

Po úvodních vystoupeních zástupců jednotlivých advokátních komor si účastníci fóra vyslechli několik  dalších zajímavých přednášek.

První prezentace Dirka Hartunga, výkonného ředitele institutu, na téma Digitalizace advokacie a vzdělávání, a hned její první slide, který hlásil, že CHATGpt 4 složil v USA úspěšně advokátní zkoušky, možná „nahlodala“ myšlenkové pochody mnoha přítomných advokátů… Umělá inteligence (Artificial Inteligence – AI) je prostě rezonující téma a výzkumy a testování AI jsou předmětem zájmu mnoha společností. A stále více ukazují, že advokáti budou muset AI využívat, aby na trhu právních služeb obstáli, a to v souvislosti s komplexností právních služeb, poptávkou a produktivitou. Další grafy prezentace pak krok po kroku odhalovaly postupné zlepšování AI v různých právních oblastech při vyhledávání informací, poukazovaly však i na její nedostatky. Za velmi důležité označil Dirk Hartung vzdělávání v oblasti AI; studenti práv se chtějí v oblasti Legal Tech vzdělávat, reforma vzdělávacího systému v Německu v tomto ohledu včetně zahrnutí Legal Tech do osnov je proto nezbytná.

S druhým příspěvkem vystoupil český advokát JUDr. Tomáš Plíhal z advokátní kanceláře AK Janák, s. r. o. Ten se zaměřil na datové schránky. Podrobně vysvětlil právní úpravu v českém prostředí a nezbytnost datových schránek coby součásti digitalizace v advokacii v současné době.

Ve svém vystoupení se pak zamýšlel nad umělou inteligencí coby přímou hrozbou pro advokacii. „Psal se rok 1921, kdy dne 25. ledna proběhla v pražském Národním divadle premiéra hry Karla Čapka R.U.R. V této divadelní hře se poprvé objevilo slovo „robot“. Čapkova hra byla senzace, kdy během pouhých dvou let byla přeložena do třiceti jazyků, včetně angličtiny. A protože tyto jazyky neměly vlastní verzi slova „robot“, začal se pojem šířit celým světem.“ S nadsázkou je tedy možné říci, že počátky AI spadají do doby před více než 100 lety a že její „kolébkou“ byla Praha. Umělá inteligence velmi podstatně ovlivní a bude ovlivňovat nejen advokacii, ale i ostatní právní profese, ať již pozitivně, či negativně, uvedl autor ve svém příspěvku.

Peter Hense, advokát z advokátní kanceláře, SPIRIT LEGAL Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z Lipska pohovořil za Saskou advokátní komoru na téma „Mezioborové týmy: tajemství úspěšných moderních advokátních kanceláří“ a zabýval se konkurenceschopností na trhu právních služeb. Zmínil, že nezbytná bude změna business modelů advokátních kanceláří, které se budou muset nadcházejícímu stavu AI přizpůsobit. „Nevydávejme se na pospas AI, ale jděme AI naproti tak, že budeme dobře informovaní, vytvoříme nezbytnou infrastrukturu a budeme testovat. Testovat osvědčené postupy právě v případě AI aneb první myš je často chycena do pasti, zatímco ta druhá dostane sýr,“ uvedl Peter Hense.

Stav elektronizace justice a její základní pilíře e-justice a e-advokacie na Slovensku pak popsal JUDr. Dominik Okenica, advokát a společník Okenica & Co., s. r. o., z Bratislavy. Jako zásadní pro advokacii zmínil využití elektronické schránky, mandátního kvalifikovaného certifikátu, který umožňuje jednoznačnou identifikaci advokáta coby osoby podepisující elektronické podání, a povinné elektronické komunikace soudů a advokátů (která zatím neplatí ve věcech trestních). Dále informoval o systému e-žalob, který funguje na Slovensku v rámci speciálního portálu pro elektronická podání, a také o elektronickém soudním spisu, jenž umožňuje pasivní přístup jak účastníka řízení, tak i jeho právního zástupce do soudního spisu.

Referát Dominika Okenici Česko-Slovensko-Německé advokátní fórum v Drážďanech zakončil.

 

Jaké přednášky si vyslechnou a o čem budou čeští, němečtí a slovenští advokáti diskutovat příští rok navrhne Slovenská advokátní komora, která po Saské advokátní komoře převzala štafetu.

 

Společné foto zástupců advokátních komor (pořadí zleva): JUDr. Zuzana Čížová, členka představenstva Slovenské advokátské komory, JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně České advokátní komory, Dr. Heinz Kracht, místopředseda Bamberské advokátní komory, a Sabine Fuhrmann, předsedkyně Saské advokátní komory

 

Mgr. Lenka Vojířová, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK
Foto: autorka

Go to TOP