Ke zrušení kojeneckých ústavů zaujali členové vlády neutrální stanovisko

Zrušení dětských domovů pro děti do tří let věku (někdejších kojeneckých ústavů) a vytvoření centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním podpořilo, byť s výhradami, na jednání vlády 27. července pouze Ministerstvo sociálních věcí. Ministerstva zdravotnictví, financí a školství se vyslovila proti, Ministerstvo vnitra se k tomuto bodu programu postavilo neutrálně. Vláda jako celek tak přijala k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, neutrální postoj.

Tvůrci zákona zdůvodnili svůj předklad tím, že domovy pro děti do tří let věku jsou svým zakotvením v zákoně o zdravotních službách zdravotními ústavy a doplňují systém zařízení ústavní výchovy. V 25 ústavech, které byly v loňském roce v provozu, bylo umístěno 335 dětí. Zařízení fungovala převážně jako dětská centra a poskytovala také sociální a poradenské služby. Podle navrhovatelů má institucionální forma péče na nejmenší děti škodlivý vliv, proto by kojenecké ústavy měly být postupně nahrazeny péčí v náhradních rodinách.

Ministerstvo zdravotnictví k návrhu uvedlo, že transformace domovů pro děti do tří let věku je potřebná, chce ale prosadit vlastní úpravu v zákoně o zdravotních službách. Podle Ministerstva financí je poslanecký návrh nesystémový, podle Ministerstva školství není z předlohy jasné, jak bude do budoucna zajištěna péče děti mladší tří let. Ministerstvo vnitra zase pochybuje o tom, zda je systém připraven na úplné zrušení někdejších kojeneckých ústavů.

Bez ohledu na dnešní stanovisko vlády rozhodne o návrhu Sněmovna.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP