Vyjádření senátorky a advokátky Kordové Marvanové je mimořádně nešťastné

Představenstvo České advokátní komory v souvislosti s podezřením, týkajícím se zpronevěry prostředků na úschovních účtech advokáta, kterého se měla dopustit advokátka Hana Suková, schválilo novelizaci pravidel pro advokátní úschovy s cílem do budoucna podobným excesům zabránit. Po jednáních s bankami byla zvýšena transparentnost advokátních úschov, včetně notifikací o pohybech na úschovních účtech. V této souvislosti je vyjádření senátorky a advokátky Hany Kordové Marvanové v článku na portálu Seznam zprávy ze dne 9. listopadu mimořádně nešťastné a způsobilé vyvolat paniku u desítek tisíců klientů poctivých advokátek a advokátů. Její hodnocení, že úschovy advokátů nejsou nijak zabezpečené a představují vysoce riskantní, nebezpečný produkt, ve svých důsledcích poškozuje odpovědnou práci tisíců advokátek a advokátů, kteří v rámci své činnosti zabezpečují pro své klienty advokátní úschovy.

Je totiž zjevné, že při realizaci více než několika desítek tisíc advokátních úschov ročně (83 346 v r. 2021, 60 096 v r. 2022, letos zatím 47 466) jde v případě Hany Sukové o osobní profesní selhání, nikoli o selhání systému advokátních úschov jako takového.

Předseda ČAK Robert Němec v souvislosti s kauzou advokátky Hany Sukové již dříve uvedl, že takové závažné porušení povinností advokáta považuje za nejhorší porušení důvěry, jehož se může vůči svému klientovi dopustit.

Komora dlouhodobě vyvíjí maximální úsilí ke kultivaci právního prostředí, snaží se podporovat dobrou pověst advokacie a budovat důvěru veřejnosti v její výkon. Je velmi smutné, pokud excesivní, nezodpovědné a protiprávní jednání jedné advokátky vrhá negativní světlo na celou advokacii a na tisíce dalších advokátek a advokátů, kteří svojí každodenní činností přispívají k budování právního prostředí a zajišťování práva na právní pomoc.

V návaznosti na uveřejnění závažných nových okolností týkajících se případu advokátky Hany Sukové, které přinesly Seznam zprávy dne 8. listopadu, se představenstvo České advokátní komory tímto případem intenzivně zabývá, vyžádalo si podklady od Kontrolní rady ČAK a svolalo k věci mimořádné zasedání představenstva. Bezprostředně po prověření všech souvisejících podkladů se představenstvo ČAK k celé záležitosti vyjádří komplexně.

ČAK zdůrazňuje, že stojí za všemi kolegy, a odmítá, aby ojedinělý exces sloužil k diskreditaci poctivých a zodpovědných advokátek a advokátů, a o totéž žádá i advokátní veřejnost.

Česká advokátní komora

Foto: redakce AD

Go to TOP