Počet nezapracovaných směrnic EU do práva ČR klesl pod procento

Česku se podle ministra pro legislativu JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., povedlo snížit poměr dlouhodobě nezapracovaných evropských směrnic

Česku se podle ministra pro legislativu JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., povedlo snížit poměr dlouhodobě nezapracovaných evropských směrnic do vlastní legislativy pod jedno procento, což je mezi členskými zeměmi považováno za přijatelnou úroveň. Ze 36 směrnic, které zůstaly nezapracovány po minulé vládě a hrozily pokutami v úhrnné výši až dvě miliardy korun, nyní zbývá devět směrnic s uplynulou lhůtou. Informoval o tom Šalomounův kabinet potom, co vláda 8. listopadu projednala zprávu o stavu plnění legislativních závazků vůči EU.

 

Letos komise zastavila 42 řízení vedených proti Česku pro nesplnění povinnosti včas zapracovat unijní předpisy. Aktuálně čelí ČR 25 předžalobním řízením, z toho 18 jich je v počáteční fázi takzvaného formálního upozornění, v šesti případech jde podle Šalomouna o odůvodněné stanovisko.

„Podle hodnocení Evropské komise se Česko posunulo zhruba do poloviny v žebříčku hodnocených států,“ uvedl ministr. Z dlouhodobých nedodělků je podle něj v závěrečné fázi přípravy například norma ministerstva zemědělství zpracovávající tři roky starou směrnici o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Z příkladů, kdy se České republice podařilo vyhnout se žalobě a následně i udělení pokuty, uvedl ministr směrnici o audiovizuálních mediálních službách, kde hrozila za pozdní přijetí zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek pokuta až 80 milionů korun, a novelu zákoníku práce s hrozbou pokuty zhruba 90 milionů korun.

V jednom případě se spor dostal do stadia podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru, a to za pozdní přijetí zákona o ochraně oznamovatelů, který 1. srpna 2023 nabyl účinnosti. Příslušnou směrnici mělo Česko zapracovat do své legislativy k prosinci 2021, kdy současný kabinet teprve vstupoval do Strakovy akademie. Řízení dosud trvá a čeští vyjednavači se podle Šalomouna snaží, aby sankce byla co nejnižší.

 

Počty směrnic EU podle lhůt pro jejich zapracování do právního řádu ČR k 6. listopadu 2023:

úřad transpoziční lhůta uplynula transpoziční lhůta neuplynula
ministerstvo dopravy 1 1
ministerstvo financí 1 8
ministerstvo průmyslu 3 4
ministerstvo práce 0 2
ministerstvo spravedlnosti 3 0
ministerstvo vnitra 0 3
ministerstvo zdravotnictví 1 1
ministerstvo zemědělství 0 2
ministerstvo zahraničních věcí 0 1
ministerstvo životního prostředí 0 2
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 0 1
úřad vlády 0 1
Celkem 9 26

Zdroj: mluvčí ministra pro legislativu Jana Taušová

 

„Když jsem vstoupil do funkce, předsevzal jsem si stáhnout resty dřívějších vlád na zmíněné jedno procento. A to se teď povedlo. Navíc u další směrnice (směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě) jsme v závěrečné fázi legislativního procesu. Po jeho dokončení se tak náš rating ještě dále zlepší. Nesmíme ale polevit, další unijní předpisy přibývají, je to nekončící proces,“ dodává ministr Michal Šalomoun.

 

Zdroj: ČTK, Ministerstvo pro legislativu
Foto: canva.com

 

Go to TOP