Ministerstvo spravedlnosti zaslalo vládě k projednání novelu kárného řádu

Ministerstvo spravedlnosti, zaslalo 31. října vládě k projednání novelu zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,

Ministerstvo spravedlnosti, zaslalo 31. října vládě k projednání novelu zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (kárný řád).

 

„Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že přijme opatření k posílení odpovědnosti státních zástupců. Předložením kárného řádu, a již ve sněmovně projednávaného zákona o státním zastupitelství, jednak plníme náš závazek a také jeden z milníků Národního plánu obnovy (NPO). Díky tomu bude moci ČR z NPO čerpat cca 3 mld. korun,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Cílem novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů je vedle posílení odpovědnosti soudců, státní zástupců a soudních exekutorů i posílení práva na spravedlivý proces, a to zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku – odvolání. Dále je cílem zvýšení efektivity kárných řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Novela zákona by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2025, ustanovení potřebná pro tvorbu nových kárných senátů by měla být účinná od 1. července 2024.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP