Tátové s trestní minulostí strávili neformální den se svými dětmi

První říjnovou sobotu uspořádala Věznice Ruzyně ve spolupráci s Volonté Czech, o. p. s., „Den otců“ ve Speciální mateřské škole Drahaňská. Celkem pět vybraných odsouzených, dle stanovených kritérií, absolvovalo den se svými rodinami. Během akce měli odsouzení příležitost zažít připravené hry i volnou zábavu, dali si společný oběd a strávili takto společně nadstandardní čas, jehož cílem je obnova a utužení sociálních a rodinných vazeb. Odsouzené v průběhu dne navštívily také představitelky neziskové organizace Žlutá stužka, z. s., které věnovaly rodinám odsouzených trika se žlutou stužkou. Právě trika jsou symbolem solidarity v hlavním projektu organizace, osvětovém běhu, Yellow Ribbon Run. Běh pravidelně podporuje Vězeňská služba ČR, další státní organizace, firmy a neziskové organizace včetně Volonté Czech, o. p. s.

 

„Ve věznici vítáme projekty neziskových organizací, kterými můžeme podpořit vztahy odsouzených zejména s dětmi. Rodiny tak společně tráví jedinečný čas mimo návštěvní místnosti. Zejména pro děti tak jde, často na dlouhou dobu, o zážitek, který se zapíše do jejich srdcí. Zejména závěr těchto setkání je velmi dojemný, ale pro nás, jako zaměstnance věznice, také velkou motivací – nad rámec pracovních povinností – takovou akci opět uspořádat”, říká Ludmila Nováková, sociální pracovnice OVT, Vazební Věznice Praha Ruzyně.

Takto strávený den je vysoce ceněn oběma stranami a stává se tak motivačním prvkem pro všechny odsouzené.

Vazební věznice Praha Ruzyně s Mateřskou školou Drahaňská dlouhodobě bezplatně spolupracuje, přínos odsouzených je zaměstnanci Speciální mateřské školy vysoce hodnocen.

Odsouzení muži z bezdrogové zóny v době osobního volna provádějí v areálu školy drobné údržbářské (např. menší opravy přístrojů) a zahradnické práce, v závislosti na pracovním zařazení a odbornosti. Spolupráce je pravidelná, odsouzení ve škole pracují průměrně 6x ročně.

Stejně tak odsouzené ženy z bezdrogové zóny podobnou formou navštěvují školu s hudebním a dramatickým programem pro děti a následně pomáhají s úklidem i údržbou školy. Na zábavné programy pro děti si odsouzené šijí kostýmy pohádkových postav. Při těchto příležitostech odsouzené ženy předávají zaměstnancům školy jejich opravené dětské oblečení, zhotovené nové výrobky (deky, ručníky, svetry, ponožky, čepice, hračky atd.). Škola pravidelně 1x za 2 měsíce dováží do bezdrogové zóny v objektu Řepy oblečení a materiál na opravy nebo šití nových výrobků a následně si je odváží.

 

V 9. ročníku Yellow Ribbon Run, který se uskuteční v červnu 2024, dají běžci druhou šanci tátům s trestní minulostí. Právě muži jsou většinovou populací vězněných osob. Žlutá stužka osvětou upozorní zejména na dopady uvěznění na společnost, rodiny vězněných otců, ale zejména jejich děti.

 

Veronika Friebová, Žlutá stužka z. s.
Ilustrační foto: archiv Žlutá stužka z. s.

 

 


VOLONTÉ CZECH, o. p. s. – projekt Tady a teď 21/2022-OPRD-DOTC, Dotační titul MSp: Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody pro rok 2023. Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí min. 55 klientů ve VTOS ze zapojených věznic – Věznice Jiřice, Věznice Kynšperk n. O. a Věznice Kuřim. Dále minimálně 55 partnerek/partnerů s nezletilými dětmi a změna přístupu k rodině včetně řešení společných akcí v průběhu realizace projektu tj. 3/23 – 12/23.

Programy pro rodiny realizuje VOLONTÉ CZECH, o. p. s., v synergii s projektem VOL RODINU CZ.03.02.02/00/22_017/0000254 financovaným prostřednictvím OPZ plus a projektem společně pro vyšší pozitivní dopad na rodin odsouzených, 2022-2-CZ01-KA210-ADU-000101184, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu ERASMUS+

Záměrem je umožňovat dětem komunikaci a kontakty s rodiči ve VTOS a současně řešit posílení rodičovských kompetencí u otců a matek.

Go to TOP