Prezident podepsal sedm zákonů, týkají se výživného, důchodů i kryptoměn

Celkem sedm zákonů, například o náhradním výživném, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o podnikání na kapitálovém trhu

Celkem sedm zákonů, například o náhradním výživném, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o podnikání na kapitálovém trhu, o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, zrušení údajů o jednotlivcích v seznamu datových schránek a další, podepsal 25. října prezident.

 

Náhradní výživné za neplatiče až na 4 roky

Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Stát bude náhradní výživné za neplatiče alimentů vyplácet až čtyři roky místo dosavadních dvou let. Zdvojnásobení doby výplaty vláda navrhla v reakci na problémy s vymáháním výživného po dlužnících u soudů nebo v exekucích. Náklady spojené s prodloužením kabinet odhadl na více než 200 milionů korun ročně.

Náhradní výživné maximálně 3000 korun poskytuje stát od července 2021. Podmínkou výplaty je to, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. Po konci poskytování podpory pak vymáhání přebírá úřad práce. Nárok na prodloužení výplaty budou mít zpětně i nezaopatřené děti, na které stát poskytl dosud možných 24 dávek do letošního července, tedy za dva roky od účinnosti platného zákona. Novela nabude účinnosti nejpozději počátkem prvního měsíce po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

Důchody a placené volno 

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Žádosti o přiznání důchodu budou moci lidé podávat od letošního prosince také elektronicky. Žadatelé, kteří budou chtít podat žádost o přiznání penze osobně, už nebudou muset do pobočky správy podle bydliště. Úřad si budou moci vybrat.

Novela také upravuje placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež. Zjednodušit má proces státní úhrady mzdy nebo platu zaměstnavatelům.

Od ledna novela změní termíny výplaty penzí. Důchod budou lidé dostávat ze zákona v prvních 14 dnech v měsíci. Termínů pro výplatu penzí by mělo být nově pět, a to v sudé dny první poloviny měsíce. Někteří senioři tak budou dostávat peníze dříve než teď.

Norma nově vymezuje skupinu lidí, kteří mohou žádat o placené volno. Smyslem je zlepšit jejich podmínky. Možnost se bude vztahovat i na tábory, které organizují třeba dobrovolní hasiči, sportovní kluby a církevní spolky.

 

Regulované investiční nástroje se rozšíří o technologie související s kryptoměnami

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Do okruhu investičních nástrojů, které podléhají regulaci, budou nově se spadat i technologie související s kryptoměnami, které fungují na principu takzvané technologie distribuovaného registru (DLT). Jednou z možností využití této technologie ve financích jsou kryptoaktiva.

Novela přizpůsobí český zákon evropskému nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru. Evropské nařízení mimo jiné uvádí, že je nutné, aby právní předpisy EU týkající se finančních služeb byly vhodné pro digitální éru.

Úřady budou díky normě moci získat přístup k některým údajům z transakcí, což má zprůhlednit obchodování a zabránit nelegálním operacím.

 

Správu majetku zajištěného v trestním řízení převezme Ministerstvo vnitra

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Správu majetku, který byl zajištěn v trestním řízení, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převezme ministerstvo vnitra. Novela o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení také rozšiřuje možnosti ponechat zajištěné movité věci na místě a v některých případech umožní zajistit místo věci peníze.

Správu majetku v současnosti vykonává po dobu zajištění buď soud, který o zajištění rozhodl, či na základě soudního pověření územní pracoviště ÚZSVM, případně soudní exekutor. Podle novely bude soud moci pověřit místo majetkového úřadu právě ministerstvo vnitra. Na ministerstvu od roku 2017 funguje Centrum zajištěných aktiv (Cenza), které se zabývá prodejem zajištěných věcí. Výnos putuje na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti, ze kterého jsou odškodňovány oběti spáchané trestné činnosti.

 

Správa státních hmotných rezerv bude moci část zásob u obchodníků jen rezervovat

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) bude moci od příštího roku ze zákona část zásob u obchodníků jen rezervovat. Stát je tedy nebude muset vlastnit jako nyní, čímž podle vlády ušetří.

Úpravy vycházejí podle vlády ze zkušeností z covidové epidemie a z krize po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajině. Jejich hlavním cílem je vytvoření systému, který je schopen na základě minulých zkušeností připravovat Českou republiku na možné budoucí krizové stavy, zdůvodnil novelu kabinet. Nově bude muset schvalovat plán nákupů do státních rezerv ve dvouletém cyklu.

 

Zrušení údajů o jednotlivcích v seznamu datových schránek

Zákon ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o datových schránkách fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) už zanedlouho nebudou automaticky veřejné. Údaje budou podle novely v seznamu nově zapisovány výhradně na základě individuální žádosti držitele datové schránky. Stejným postupem by bylo možné je opět vymazat. Dosud zveřejněné údaje budou ke dni účinnosti novely vymazány. Novela nabude účinnosti prvním dnem třetího měsíce po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš zdůvodnil vymazání tím, že údaje ve veřejných seznamech datových schránek automaticky obsahují i adresu majitelů schránek, což nadměrně zasahuje do jejich soukromí.

 

Zmírní se pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky 

Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Od příštího roku se zmírní pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje. Novela o Státním pozemkovém úřadu například na polovinu zkracuje dobu, po kterou obce a kraje musejí dodržovat podmínky zejména pro využívání těchto pozemků podle převodních smluv. Změna má podle tvůrců předlohy z řad poslanců zjednodušit od příštího roku rozvoj obcí a omezit byrokracii.

 

Zdroj: ČTK, hrad.cz
Foto: canva.com

Go to TOP