Simonův neúspěch neovlivní jeho pozici u NS, může ale odradit další adepty

Neúspěšná kandidatura JUDr. Pavla Simona k Ústavnímu soudu (ÚS), včetně vyostřené veřejné debaty o jeho rozhodnutích i soukromých aktivitách, neovlivní postavení Simona u Nejvyššího soudu (NS). „Zůstává naším váženým a respektovaným kolegou,“ uvedl místopředseda NS JUDr. Petr Šuk. Předpokládá, že prezident výhledově navrhne jiného člena NS. Připustil zároveň to, že některé potenciální kandidáty může veřejné propírání jejich životní i profesní dráhy odradit.

 

„Je pravda, že ne každý má povahu na to, aby takové veřejné debaty podstupoval. Nelze vyloučit, že ÚS bude kvůli tomu ochuzen o některé osobnosti, které si řeknou, že jim to za to nestojí. Nicméně to je riziko každého podobného nominačního procesu,“ uvedl Petr Šuk.

Pavla Simona podpořilo 23 senátorů ze 73 přítomných. Stal se tak prvním adeptem prezidenta Petra Pavla k ÚS, který v horní parlamentní komoře neuspěl. Někteří senátoři při projednávání vyjádřili výhrady k Simonovým aktivitám mimo justici, které podle nich snižují soudcovskou důstojnost a etiku. Šlo hlavně o jeho lektorské a propagační aktivity kolem cvičení čchi-kung. Další senátoři poukazovali na Simonovy verdikty, které ÚS následně zrušil nebo korigoval.

Výběr ústavních soudců je podle Petra Šuka politickým procesem. „Veřejná a podrobná debata o navržených kandidátech je proto zcela legitimní. Stejně tak je zcela legitimní, vede-li se veřejná debata o soudních rozhodnutích. V případě Pavla Simona byla část této veřejné debaty žel vedena více bulvárně než věcně, s využíváním zavádějících tvrzení či argumentačních faulů,“ uvedl Petr Šuk s poukazem hlavně na média či sociální sítě.

Debatu v Senátu hodnotí Petr Šuk jako v zásadě věcnou, i když s řadou argumentů, které tam zazněly, nesouhlasí. „Je dobře, že se senátoři, na rozdíl od předchozích nominací, začali zabývat adepty na soudce ÚS takto podrobně a do hloubky. Schvalování soudců ÚS patří mezi nejvýznamnější kompetence Senátu. Sice mne mrzí, že kolegu Simona neschválili, ale jejich rozhodnutí zcela respektuji,“ doplnil.

Pavel Simon tak zůstává soudcem NS. „Legitimní názor Senátu, podle něhož se Pavel Simon na ÚS nehodí, neznamená, že by byl špatným soudcem obecného soudu. A jakkoliv byla místy nepříjemná a zavádějící, nepoškodí jej ani ona mediální debata,“ míní Petr Šuk.

Místopředseda NS poukázal na to, že přezkoumávání civilních rozhodnutí NS představuje nezanedbatelnou část činnosti ÚS. „Již proto by mezi jeho soudci neměl chybět některý ze soudců civilního kolegia NS. Ostatně pan prezident tento záměr jasně deklaroval a já věřím, že bude naplněn,“ uvedl Petr Šuk.

Nejde podle něj o „zastoupení“ NS či jiné instituce, ale spíše o pestrost ÚS a různorodost osobností, zkušeností a profesního zázemí jednotlivých členů. „Mimochodem, totéž platí například i ve vztahu k tolik diskutovaným advokátům. Nejde o nějaké zastoupení advokátního stavu, ale o to, aby mezi soudci ÚS nechyběly osobnosti se zkušenostmi a znalostmi z advokacie,“ řekl Petr Šuk. Prezident by měl ještě letos navrhnout dvě nová jména.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát

Go to TOP