Zákon o zdravotnických prostředcích vláda projedná 6. ledna 2020

Nový zákon o zdravotnických prostředcích upravuje reklamu, přestupky a zavádí informační systém, který bude komunikovat s dalšími v zemích EU.

Nový zákon o zdravotnických prostředcích upravuje reklamu, přestupky a zavádí informační systém, který bude komunikovat s dalšími v zemích EU. Návrh zákona, který musí zejména zapracovat nařízení EU platné od května 2020, vláda projedná 6. ledna. Zdravotnickými prostředky se zabývala i novela zákona o veřejném zdravotním pojištění platná od roku 2018, musela reagovat na nález Ústavního soudu, který část předchozího zákona zrušil.

„Praxe ukázala, že na vnitřním trhu, který prochází neustálým technologickým a vědeckým vývojem, se projevily výrazné rozdíly ve výkladu a použití pravidel, čím dochází k ohrožení hlavních cílů směrnic, to jest bezpečnosti zdravotnických prostředků, uplatňování jednotných pravidel a volný pohyb ZP v rámci vnitřního trhu,“ píše se v dokumentu.

Nový zákon tak stanoví působnost jednotlivých orgánů státní správy v oblasti zdravotnických prostředků nebo popisuje přestupky spočívající v porušení povinnosti výrobců. Upravuje také předepisování a výdej ZP, mezi které patří protézy, berle, naslouchátka, invalidní vozíky, ale také pomůcky pro diabetiky, kompresní punčochy nebo pleny. Nově by ty nejběžnější nemuseli vydávat lékárníci.

Ustavuje také Informační systém zdravotnických prostředků, díky kterému bude Česko sdílet informace s ostatními státy EU. „Vzhledem k tomu, že se na evropském trhu v průběhu let 2011 a 2012 vyskytly zdravotně závadné zdravotnické prostředky, byl na Evropskou komisi vyvíjen zvýšený tlak, aby došlo k přehodnocení a revizi celého rámce právní úpravy zdravotnických prostředků,“ uvádí se v dokumentu.

Změna úhrad zdravotnických prostředků reagovala na usnesení Ústavního soudu, které se týkalo stanovování úhrad prostředků z veřejného zdravotního pojištění a stanovování jejich cen. Podle soudu příliš nahrávalo zdravotním pojišťovnám. Zákon také zrušil nebo snížil úhradu některých prostředků, například pleny pro osoby se slabším únikem moči, pomůcky pro postižené do koupelny nebo na toaletu nebo na paruky. Pojišťovny také dál nepřispívají na brýle. Podle ministerstva zdravotnictví bude díky tomu více peněz pro pacienty s vážnějšími postiženími.

Nyní stojí zdravotnické prostředky asi 6,5 až sedm miliard korun ročně z veřejného zdravotního pojištění, které má celkem k dispozici kolem 345 miliard. Náklady vlivem novely podle ministerstva mírně vzrostly.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP