MSp spustilo nový portál pro soudní tlumočníky a překladatele

V pondělí 14. prosince 2020 spustilo Ministerstvo spravedlnosti webový portál určený pro soudní tlumočníky a soudní překladatele. Tlumočníci, překladatelé a odborná veřejnost najdou na webu důležité informace související s novou právní úpravou, která nabude účinnosti 1. ledna 2021. V průběhu času bude portál doplňován o aktuální informace k daným tématům, současná podoba tedy ještě není finální.

 

Nový portál chce seznámit jak soudní tlumočníky a soudní překladatele, tak i širší veřejnost s novou právní úpravou – zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích – účinnou od 1. 1. 2021.

Portál bude průběžně doplňován tak, aby obsahoval aktuální informace zejména o postupu licencování, povinnostech soudních tlumočníků a soudních překladatelů a podmínkách pro výkon jejich činnosti, znění příslušných právních předpisů a odpovědi na frekventované dotazy.

Nový portál naleznete na adrese: https://tlumocnici.justice.cz/.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Pixabay

Go to TOP