Proběhla historicky první stávka advokátů v Irsku za zvýšení odměn

Advokátní tarif

 V úterý 3. října 2023 se stovky irských advokátů zúčastnily své vůbec první celostátní stávky za zvýšení odměn v trestních věcech. Činnost mnoha trestních soudů tak byla ochromena, jen v Dublinu se shromáždilo přes 200 advokátů (především tzv. barristerů, ovšem s podporou i některých soliciterů). Protesty se konaly celkem na 11 různých místech po celém Irsku.

 

Stávka byla organizovaná advokátní komorou (The Bar of Ireland), která má přes 2000 členů (tzv. barristerů).

Jak AD již informoval ve svém článku ZDEadvokáti upozorňují na to, že za posledních dvacet let došlo k reálnému snížení jejich odměn v trestních věcech o více než 40 %, přičemž odměny zůstaly na úrovni roku 2002. Alarmující je též fakt, že 2/3 advokátů věnujících se trestnímu právu (tzv. criminal barristers) opouští profesi již po 6 letech.

 

Protestní akce, která se konala v době zahájení soudního roku, resp. symbolicky první den nového soudního roku, navazuje na otevřený dopis Irské advokátní komory adresovaný vládě, který podepsalo již přes 1000 advokátů. Irská advokátní komora v dopise apeluje na to, že soudní systém potřebuje odpovídající finance a zkušené advokáty, aby si zachoval důvěru a mohl nadále prosazovat principy právního státu a práva občanů.

Na zhodnocení dopadu stávky je prozatím příliš brzy, neboť se očekává ohlášení irského rozpočtu pro rok 2024 až 10. října 2023. „Komora vyčká na výsledek jednání o rozpočtu a teprve poté zváží další kroky,“ uvedla předsedkyně Irské advokátní komory Sara Phelan SC, která  měla v plánu se osobně zúčastnit nedávné mezinárodní konference ČAK v Praze, ale právě z důvodu plánované stávky se nakonec musela omluvit.

AD bude i nadále problematiku sledovat a své čtenáře průběžně informovat.

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., konzultantka pro mezinárodní vztahy
Foto: lawlibrary.ie

Go to TOP