V Tbilisi se koná první ročník česko-gruzínského právního fóra

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. se ve dnech 5. a 6. října účastní prvního ročníku česko-gruzínského právnického fóra

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. se ve dnech 5. a 6. října účastní prvního ročníku česko-gruzínského právnického fóra v Tbilisi, které vzniklo na základě dohody ministrů během českého předsednictví v Radě EU. Tématem setkání je justiční spolupráce v trestních a civilních věcech a také přístupové rozhovory Gruzie s Evropskou Unií. Právnického fóra se účastní také předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

 

„Minulý rok, když jsme do Gruzie přijeli poprvé, domluvili jsme se s panem ministrem spravedlnosti, že uspořádáme Právní fórum. Jsem velice rád, že jsme dodrželi slovo a že se nám toto fórum podařilo uskutečnit. Předpokládám, že naše setkání přispěje jednak k tomu, aby se naše země lépe znaly, a současně to pomůže Gruzii, aby její přístupové rozhovory do EU byly úspěšné,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Česká republika se tak staví k řadě dalších zemí, které s Gruzií navázali podobnou spolupráci, uvedl bych již proběhlé právní fórum s Německem nebo plánované s Rakouskem,“ dodal ministr.

Tématem jednání je systém mezinárodní justiční spolupráce v trestních a civilních věcech v České republice a v Gruzii, žádost Gruzie o členství v EU, stav lidských práv a konflikt v Gruzii.

Loni v říjnu přijal ministr spravedlnosti Pavel Blažek pozvání ministra spravedlnosti Gruzie Ratiho Bregadzema ke společnému pracovnímu jednání. Na programu byla diskuse ohledně prohlubování vzájemné spolupráce či téma přistoupení Gruzie k Evropské unii. Oba ministři pak slavnostně podepsali „Společné prohlášení Ministerstva spravedlnosti Gruzie a Ministerstva spravedlnosti ČR o spolupráci v oblasti justice“.

Právnické fórum, které se nyní koná v Tbilisi je tak dalším krokem ke vzniklé spolupráci obou zemí a velkou příležitostí k výměně názorů a zkušeností. V oblasti justiční spolupráce patří Gruzie mezi významné partnery, Česká republika ji hodnotí pozitivně a je otevřena jejímu dalšímu prohlubování.

 

Gruzie je parlamentní demokracií, nedávné celostátní a místní volby byly uznány jako konkurenční a proběhly při celkovém dodržování základních svobod. Pokud jde o soudnictví, provedla Gruzie důležité reformy soudnictví, pozdější změny však tento pozitivní trend zastavily. Je tedy třeba upevňovat nezávislost soudnictví a zajistit odpovědnost a nestrannost celého řetězce soudních institucí. Podnikly se zde také důležité kroky v boji proti korupci, v tomto úsilí je třeba pokračovat a posílit také opatření přijatá v boji proti organizované trestné činnosti. Gruzie má vytvořen základ pro dosažení stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, ačkoli nedávný vývoj pokrok země zpomalil. Gruzie je evropským státem, který se zavázal respektovat a prosazovat hodnoty, na nichž je založena Evropská unie.

Tématu přípravy Gruzie na členství v EU se ve svém úvodním příspěvku věnoval i ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „To, že Česká republika díky své zeměpisné poloze vstoupila do Evropské unie dříve, je logické. Také jsme okamžitě nesplňovali všechny podmínky k přístupu a museli jsme leccos vykonat a učinit, abychom se mohli stát členy takového společenství. Právě taková forma spolupráce, jakou vidíme dnes mezi Českou republikou a Gruzií, může hodně pomoci ve snaze Gruzie v přistoupení k EU. Po návratu zpět domů můžeme kladně hovořit o snaze, kterou projevujete, abyste se přiblížili k obecným normám, které vyžaduje Evropská unie,“ uvedl Pavel Blažek.

Česko-gruzínské právnické fórum pokračuje v pátek 6. října.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, AD
Foto: Ministerstvo spravedlnosti

Go to TOP