Odsouzené společnosti se do veřejných zakázek nedostanou

Právnické osoby odsouzené například za korupci se nebudou moci podílet na veřejné zakázce ani v případě, že ve výběrovém řízení zvítězí sesterská společnost. Každý podnik, ať už bude dodavatelem nebo subdodavatelem, bude mít povinnost prokázat svou základní způsobilost, a to u nadlimitních i podlimitních zakázek. Změny obsahuje návrh novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který schválila vláda. Návrh novely musí ještě projednat Parlament.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatel mělo už dříve změny připravené, objevily se ale pochybnosti, zda společnostem z jednoho koncernu nezůstává možnost, zapojit se do veřejných zakázek prostřednictvím dceřiných společností. „Jsme přesvědčeni, že původní návrh neumožňoval koncernovým společnostem obcházet pravidla, nicméně po konzultaci s Legislativní radou vlády jsme tento návrh upravili tak, aby byl srozumitelnější,“ řekl ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Dodal, že v opačném případě by tresty pro podniky v závažných kauzách ztratily smysl.

Prokazování způsobilosti bylo dosud nutné jen u nadlimitních zakázek, nově se má vztahovat i na podlimitní. U těch ale bude stačit doručit čestné prohlášení.

Novela zákona podle MMR vznikla ale především proto, aby zohlednila evropské směrnice. Zadavatel nově bude sám rozhodovat, zda požaduje od vybraného dodavatele předložení originálních dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy. V současné době to je povinnost.

Další změnou je možnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zpřístupnit dokumentaci o zadávacím řízení přes tzv. elektronický certifikovaný nástroj. Nebude je tak nutné odesílat prostřednictvím datové zprávy nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Zákon o zadávání veřejných zakázek je účinný od října 2016. Novelu schválila už předchozí vláda, a to v listopadu 2020. Sněmovna ji ale do voleb neprojednala.

Diskuse o úpravě se více otevřely také v souvislosti s kauzami ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji. Krajský soud v Praze na konci ledna 2020 mimo jiné odsoudil největší českou stavební společnost Metrostav a uložil jí zákaz účasti ve veřejných zakázkách na tři roky a peněžitý trest deset milionů korun. Státní zástupce nyní žádá, aby odvolací senát stejný trest zákazu účastnit se veřejných zakázek uložil i jeho dceřiné společnosti Metrostav Infrastructure. Metrostav vinu v kauze údajných manipulací s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji odmítá. Firma je trestně stíhána ve čtyřech kauzách.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP