Advokáti v Irsku plánují stávku za zvýšení odměn v trestních věcech

Advokátní tarif

 V rámci jednodenní akce, která se uskuteční v úterý 3. října 2023, se stovky irských obhájců (tzv. criminal barristers) chystají protestovat před budovami soudů po celém Irsku a vyostřit tak spor týkající se odměn, které jsou barristerům vypláceny Úřadem nejvyššího státního zastupitelství (DPP) v rámci systému právní pomoci v trestních věcech, jež byly v roce 2008 sníženy v důsledku finanční krize. Advokáti argumentují, že za posledních dvacet let došlo k reálnému snížení jejich odměn o více než 40 %, přičemž odměny zůstaly na úrovni roku 2002.

 

Protestní akce, která se koná v době zahájení soudního roku, navazuje na otevřený dopis Irské advokátní komory adresovaný vládě, který podepsalo již přibližně 450 obhájců, v němž se připojují ke stávce a přerušení poskytování právních služeb.

Akce se dotkne až desítky soudních budov v celé zemi, včetně trestních soudů v Dublinu, kde sídlí Ústřední trestní soud. Irská advokátní komora v dopise konstatuje, že soudní systém potřebuje odpovídající finance a zkušené advokáty, aby si zachoval důvěru a mohl nadále prosazovat principy právního státu a práva občanů a obětí.

Dopis uvádí: „Spravedlnost je spravedlnost – škrty ve mzdách úředníků a dalších byly zrušeny. Nebyl nám sdělen žádný přesvědčivý důvod, proč by se s advokáty mělo zacházet jinak. Složitost práce se nesmírně proměnila a advokáti se dobrovolně adaptovali a reformovali. Ta by měla být spravedlivě odměněna. Všichni si zasloužíme fungující a spravedlivý systém trestního soudnictví.“

Předseda výboru pro trestní právo Irské advokátní komory Sean Guerin SC uvedl, že barristeři čekají na uspokojivou odpověď vlády již více než pět let. Jednodenní stávkovou akci obhájců označil za něco, k čemu se uchylují velmi neochotně a s lítostí.

Pan Guerin varoval, že v trestněprávní oblasti již dochází k „odlivu mozků“, neboť dvě třetiny advokátů, kteří vykonávají trestní právo, odchází do šesti let od zahájení praxe. „Vždy jsme si mysleli, že bude nějakou dobu trvat, než se odliv talentů projeví na seniorních úrovních, ale tento problém se ve skutečnosti projevil pravděpodobně ještě dříve, než jsme si mysleli. V letošním roce jsme již zaznamenali několik případů, kdy měl Úřad nejvyššího státního zastupitelství potíže najít seniorního právního zástupce pro stíhání závažného případu týkajícího se trestných činů proti osobě,“ komentoval.

Zároveň uvedl, že ani na okamžik nebyl na stole návrh, aby se sazby odměn za práci na trestních případech stanovovaly podle sazeb, které se uplatňují u velkých obchodních případů mezi velkými korporátními subjekty u Vrchního soudu, a jediné, co požadují, je prosté obnovení výše odměn před zavedením škrtů.

V této souvislosti připomínáme i stávku v loňském roce ve Velké Británii viz https://advokatnidenik.cz/2022/09/05/pravnici-z-oboru-trestniho-prava-v-anglii-a-walesu-zahajili-rozsahlou-stavku/

 

Redakce AD a Mgr. Veronika Slováčková

Foto ilustrační

 

Go to TOP