Podobu registru sexuálních delikventů chtějí ministerstva vyřešit v říjnu

Ministerstva budou v říjnu jednat na Úřadu vlády ČR o vzniku registru, který by sexuálním deviantům zabránil pracovat s dětmi. Chtějí vyřešit mimo jiné otázku, zda bude seznam zahrnovat i dříve odsouzené pachatele, či pouze nové případy. Informoval o tom náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D. Ministerstvo spravedlnosti prosazovalo variantu, která by do registru zahrnula jen nově odsouzené. Pro úplný seznam bude potřebovat součinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších institucí.

 

Kritici současné praxe v Česku poukazují na to, že lidem odsouzeným za znásilnění či zneužívání dětí nebrání nic v tom, aby si založili dětský spolek, byli s dětmi v každodenním kontaktu a třeba pro ně organizovali tábory nebo vedli sportovní kroužky. O zavedení registru se diskutuje již delší dobu, na jeho podobě ale nepanuje shoda. Po legislativní změně by se žadatelé o práci s dětmi prokazovali takzvaným dětským certifikátem.

Ministerstvo prosazovalo, aby o každém zápisu do registru rozhodoval soud – ukládal by ho pachateli jako ochranné opatření. Část poslanců ale žádá, aby zápis byl po pravomocném odsouzení za vybrané trestné činy automatický a také aby registr zahrnoval i pachatele z minulosti. Podle náměstka Stanislava však zpětné účinnosti nelze docílit prostředky trestního práva.

„Je potřeba to případně upravit v rámci bezúhonnosti, vstupu do regulované profese v rámci sektorových právních předpisů. Ty však nejsou v gesci Ministerstva spravedlnosti, ale především v gesci Ministerstva školství, Ministerstva kultury a dalších jiných resortů,“ vysvětlil.

Proto Ministerstvo spravedlnosti požádalo Úřad vlády ČR o svolání říjnového jednání, které bude koordinovat vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Schůzky se zúčastní i poslanci z Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí PS P ČR. „U takto zásadní otázky nechceme posílat do parlamentu zákon, na kterém by nebyla shoda,“ poznamenal Antonín Stanislav.

Chceme tam dojít ke konečné shodě, zda jít jedním směrem, nebo oběma směry zároveň – tedy do budoucnosti i do minulosti,“ popsal náměstek Stanislav cíl jednání. Pokud se účastníci shodnou na širší variantě registru, Ministerstvo spravedlnosti právní předpis v této podobě připraví. „Budeme k tomu ale potřebovat spolupráci jiných resortů, protože nemůžeme zasahovat do předpisů, které jsou v jejich gesci,“ upozornil.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP