V Rize jednali ministři spravedlnosti států RE o spravedlnosti pro Ukrajinu

Na konferenci pořádané v rámci předsednictví Lotyšska ve Výboru ministrů spravedlnosti Rady Evropy diskutovali ministři v pondělí 11. září 2023 o justičních aspektech boje proti vojenské agresi Ruské federace na Ukrajině.

 

Delegáti zejména ocenili zřízení Registru škod způsobených agresí Ruské federace proti Ukrajině jako první krok k zajištění odpovědnosti a plné náhrady škod a ztrát způsobených od začátku války na území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

Vedoucí české delegace, vrchní ředitelka Sekce mezinárodní a evropské spolupráce Ministerstva spravedlnosti Mgr. et Mgr. Zuzana Fišerová ve svém vystoupení zdůraznila, že Registr škod otevírá cestu k vytvoření komplexního mezinárodního kompenzačního mechanismu, který umožní odškodnění obětí ruské agrese. „Česká republika se od samého počátku významně podílela na jednáních o Registru škod v rámci Rady Evropy, stala se jedním z jeho zakládajících členů a potvrdila tak svůj pevný postoj a odhodlání přinést na Ukrajinu spravedlivé řešení a potrestat viníky. Registr škod je důležitým nástrojem mezinárodního práva v boji proti agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Zároveň představuje důležitý symbol solidarity se všemi jejími oběťmi.“

Závěrem konference bylo přijato společné prohlášení, v němž státy vyzvaly Ruskou federaci a její politické a vojenské vedení k přijetí plné odpovědnosti za páchané mezinárodní zločiny na území Ukrajiny.

 

Zdroj:  Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP