Nejvyšší soud obnovil v plném rozsahu své úřední hodiny

Úřední hodiny Nejvyššího soudu nejsou od 25. února 2021 nijak omezeny, podatelna je proto přístupná veřejnosti ve všedních dnech od pondělí až pátku, vždy od 7:30 do 16 hodin. I nadále však NS žádá všechny, aby zvážili, zda je opravdu nutné navštívit budovu soudu osobně, pokud existuje možnost vyřídit vše například elektronicky e-mailem, prostřednictvím datových schránek, dopisním podáním anebo též telefonicky.

Nejvyšší soud tedy i nadále, stejně jako Vláda ČR, vyzývá občany k upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu s úřady. Nejvyšší soud připomíná, že pokud veřejnost přes všechno zvolí možnost osobní návštěvy budovy, aktuálně platí od 25. 2. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, proto bude v uvedených úředních hodinách umožněn návštěvníkům vstup do soudní budovy pouze s respirátorem minimálně třídy FFP2, KN 95 bez výdechového ventilu, popř. s nanorouškou anebo jednorázovou chirurgickou rouškou, které však odpovídají normě ČSN EN 14683+AC, tedy mají filtrační účinnost alespoň 95 %. Respektuje přitom dočasnou výjimku danou bodem 4. předmětného Mimořádného opatření.

U vstupu se dále musí každý návštěvník podrobit orientačnímu bezkontaktnímu změření tělesné teploty, popř. respektovat další bezpečnostní pokyny. Na jejich dodržování dohlíží justiční stráž, která má právo v krajním případě nevpustit návštěvníka do budovy.

Zdroj: NS
Foto: NS

Go to TOP