Žadatelé o trvalý pobyt si mají zkoušku z češtiny platit, projedná to vláda

Zkoušku z češtiny, která je potřeba k žádosti o povolení k trvalému pobytu, by si cizinci měli od příštího roku hradit sami. Poukázky k proplacení stát

Zkoušku z češtiny, která je potřeba k žádosti o povolení k trvalému pobytu, by si cizinci měli od příštího roku hradit sami. Poukázky k proplacení stát přestane vydávat. Cena se má od ledna 2024 zvednout z nejvýš 2500 na 3200 korun. Zahraniční lékaři, zubaři a lékárníci by nově jazykovou zkoušku dělat nemuseli, místo toho by se jim uznala aprobační zkouška pro výkon povolání. Počítá s tím navrhovaná novela nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb., kterou by měla ve středu 30. srpna 2023 projednat vláda. Za změnami je podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy velký zájem cizinců o zkoušky i snaha ušetřit v rozpočtu.

 

O povolení k trvalému pobytu mohou cizinci žádat po pěti letech života v Česku či s modrou kartou. K žádosti musí doložit, že mají zkoušku z češtiny se znalostmi na úrovni A2. Získat na ni mohou v pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra poukaz k proplacení. Ministerstvo vnitra hradí 2500 korun.

Podpora měla motivovat k lepšímu zvládnutí jazyka. Při neúspěchu si další pokusy uchazeč platí sám. Dvouhodinové přezkoušení nemusí absolvovat děti do 15 let, lidé nad 60 let, postižení či ti, kteří chodili aspoň rok do českých škol, mají maturitu z češtiny či státnice v češtině.

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zájem o zkoušky velký a nedal se předvídat. V roce 2020 se zkoušelo asi 2500 cizinců, pro letošní rok Ministerstvo vnitra odhaduje až 30 000 žádostí o povolení k trvalému pobytu. Za růstem počtu je i program pro získání kvalifikovaných sil ze zahraničí, který v září 2019 nahradil takzvaný režim Ukrajina z roku 2016 s kvótami pro pracovníky z této země.

„Bohužel však nebylo možno předvídat, zda budou tyto osoby chtít zůstat v ČR, či nikoliv. Je dost možné, že právě vojenský konflikt na Ukrajině podnítil i to, že v ČR zůstává větší počet osob,“ uvedli autoři novely.

Podle podkladů k nařízení se roční výdaje na poukazy při velkém zájmu blíží 20 milionům korun. Kvůli úsporám v rozpočtu se má podpora poskytovat podle novely do konce roku. Od ledna 2024 se cena zvedne na 3200 korun, uhradí si ji přistěhovalci. „Získání trvalého pobytu cizinci přinese předpokládané benefity, které výrazně převyšující výši poplatku za zkoušku,“ míní autoři návrhu. Povolení k trvalému pobytu zaručuje volný přístup na trh práce či možnost získat dávky.

Lékaři, zubaři a farmaceuti ze zahraničí by zkoušku z češtiny už skládat nemuseli. K doložení znalosti jazyka by měla stačit jejich aprobační zkouška, kterou potřebovali k výkonu zdravotnického povolání. Cizinci by nově mohli dokládat i složení obtížnějších zkoušek pro získání českého občanství s jazykovou znalostí B2.

Podle konference rektorů není možné aprobační zkouškou nahrazovat zkoušku jazykovou. Poradní sbor jazykových škol pak kritizuje ustanovení, že by měl cizinec nejpozději osm dnů před zkouškou osobně dorazit do školy a předložit pas.

Novela upřesňuje i další podmínky – škola by mohla v jednom termínu vyzkoušet až 72 lidí místo nejvýš 54, losování ústního zadání by podle novely mělo být automatizované.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP