Právě vyšel newsletter Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a vztahy

Odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory přichystal další ze svých pravidelných informačních zpravodajů. V aktuálním, „letním“ vydání newsletteru naleznete kupříkladu zprávy ze CCBE, Rady Evropy a dalších mezinárodních advokátních organizací, ale také judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva či nejnovější unijní legislativu.

 

Z obsahu letního vydání newsletteru vybíráme:

 

CCBE

1. ročník Mezinárodního dne práva na spravedlivý proces a udělení ceny Ebru Timtik

Dne 14. června 2021 se uskutečnil online 1. ročník Mezinárodního dne práva na spravedlivý proces (International Fair Trial Day and Ebru Timtik Award). Konference byla zaměřena na společenské a politické dění v Turecku a udělení ceny Ebru Timtik. Cenu designérů Kay Parker, Judd Moses Druce a Caroline Wright získala advokátka Seda Saraldi z kanceláře People´s Law Office: https://www.youtube.com/watch?v=Jm5m3VsAFaE.

Newsletter CCBE v českém jazyce

CCBE pokračuje ve vydávání svého Newsletteru, který překládá odbor MEZ do českého jazyka. Poslední vydání z dubna 2021 můžete nalézt na této internetové stránce: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127

Pokyny CCBE pro volný pohyb advokátů

CCBE zpracovala nové pokyny k volnému pohybu advokátů, jež jsou k dispozici v anglické a francouzské verzi zde: anglická verze; francouzská verze.

 

SOUDNÍ DVŮR EU A TRIBUNÁL

Výroční zpráva Soudního dvora EU

Výroční zprávu Soudního dvora EU za rok 2020 naleznete na těchto internetových stránkách CURIA – Annual Report – Court of Justice of the European Union (curia.europa.eu)

Rozsudek ve věci C‑739/19 VK proti An Bord Pleanála ze dne 10. března 2021

Předběžná otázka k výkladu směrnice Rady 77/249/EHS o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů.

Celý rozsudek je k dispozici v českém jazyce na stránce https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238713&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1237118

 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Rozsudek ve věci Vavřička a další proti České republice (stížnosti č. 47621/13 a pět dalších stížností) ze dne 8. dubna 2021

Ve věci Vavřička a další proti České republice rozhodl velký senát ESLP, že nedošlo k porušení článku 8 (práva na respektování soukromého a rodinného života) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. ESLP ve svém rozhodnutí uznal, že Česká republika sleduje legitimní cíle ochrany zdraví opatřeními, která byla napadena stěžovateli.

Celý rozsudek ESLP naleznete v anglickém jazyce na této internetové stránce:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209039

 

AKCE ČAK, ODBOR MEZ

Česko-slovensko-německé Anwaltsforum

Anwaltsforum, které se mělo uskutečnit na podzim roku 2020 a jehož organizace se tentokrát ujme ČAK, bylo z důvodu pandemické situace přesunuto na jaro 2022. Téma Well Being advokátů zůstává nezměněno.

Seminář o svěřenských fondech č. 2

Seminář byl z důvodu pandemické situace přesunut na 12. listopadu 2021.

 

NEWSLETTER léto 2021, Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, najdete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP