Sněmovna schválila zákon o zbraních, platnost zbrojních průkazů se nemění

„Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem,“ uvádí novela zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, kterou v pátek 23. října 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Součástí schválené normy, jež je reakcí na odzbrojovací tendence v rámci Evropské unie, je například zachování desetileté platnosti zbrojních průkazů, zbraňová amnestie, v jejímž rámci by mohla být zbraň i legalizována, nebo možnost používat tlumiče a zaměřovače pro noční vidění.

 

Zachování desetileté platnosti zbrojních průkazů poslanci schválili s tím, že policie bude nejméně jednou za pět let prověřovat, zda držitel průkazu splňuje zákonné, zejména zdravotní podmínky.

Na základě doporučení Výboru pro bezpečnost Sněmovna odsouhlasila používání tlumičů hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění, které v současné době patří mezi zakázané doplňky zbraní. Zjednoduší se způsob likvidace zbraní nebo jejich prezentace a přeprava při výstavních a prodejních akcích či při kulturně-historických akcích, například při ukázkách historických zbraní během průvodů nebo rekonstrukcí bitev.

Novela má také jednoznačně umožnit biatlonistům a biatlonistkám viditelné nošení jejich zbraní během závodů. Zákon má také zavést požadavky na střelnice.

Úřady, do nichž je vstup se zbraní zakázán, budou pravděpodobně muset mít trezory pro jejich uložení.

Vládní předloha novely zákona o zbraních rozšířila mimo jiné kategorie zbraní o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Jejich počty se odhadují na desetitisíce až statisíce.

Novela zákona reaguje na nová pravidla Evropské unie,  týkající se technických požadavků na poplašné a signální zbraně a pro označování palných zbraní.

Redakce AD požádala o vyjádření ke schválené novele zákona o zbraních experta na zbraňovou problematiku. Advokát Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., poskytl AD poměrně rozsáhlou analýzu, z níž vybíráme alespoň pár slov: „Přijetí novely zákona o zbraních (bude-li schválena Senátem a prezidentem) přichází ve chvíli, kdy na unijní úrovni začínají akcelerovat snahy o další změny zbraňové legislativy, tj. zavedení dalšího kola restrikcí. V praktické rovině se díky pozměňovacím návrhům podařilo minimalizovat negativní dopady směrnice a původního návrhu novely. V symbolické rovině bude zákon o zbraních, ve znění šrámů vnesených novelou, především představovat připomínku nedokončení procesu přípravy zcela nové zbraňové legislativy.

Celý článek autora naleznete ZDE.

 

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP