Jednota českých právníků volila vedení, předsedou zůstává Pavel Rychetský

V pátek 23. června 2023 se v Praze uskutečnila konference Jednoty českých právníků, která si zvolila nové orgány pro další funkční období. Předsedou Jednoty se opět stal předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, statutárním místopředsedou advokát JUDr. Pavel Tuma a místopředsedou čestný prezident Notářské komory JUDr. Martin Foukal, který byl v letošním roce zvolen též předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Dalšími členy prezidia byli zvoleni advokát JUDr. Marek Bukva, soudkyně JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., ústavní soudce JUDr. Tomáš Lichovník a podnikový právník JUDr. Karel Longaver. 

 

Konference se zabývala činností Jednoty za poslední tříleté funkční období, její vnitřní organizací, vyzvedla činnost Pražského sdružení jako jejího pobočného spolku a s potěšením konstatovala, že se v průběhu let staly jejími členy nebo spolupracovníky respektované osobnosti právnického a veřejného života. K tomu napomáhá i Grémium Jednoty českých právníků, které je poradním orgánem, složené z předních představitelů právní teorie i praxe.

Jednota českých právníků je nejstarší dobrovolná stavovská organizace právníků v České republice, která byla založena již v roce 1864 významným českým politikem a právníkem profesorem Antonínem rytířem Randou.

Jednota českých právníků napomáhá zachování a rozvoji právního státu, demokratického politického systému, právní kultury a právního povědomí občanů, podporuje právní vědu a hájí zájmy společenského postavení právníků. Vyvíjí vzdělávací, osvětovou a ediční činnost, vydává periodika a další publikace, pořádá semináře, přednášky a další vzdělávací akce, jakož i organizuje pro právníky kulturní, společenské a jiné akce, které vytvářejí podmínky pro společenské kontakty mezi právníky různých profesí.

 

Zdroj a foto: Jednota českých právníků

Go to TOP