Senát čeká jednání o zachování stavebních úřadů i o malých zakázkách

Na své 11. schůzi v tomto volebním obdobím, která bude zahájena 10. května 2023, bude Senát mimo jiné schvalovat novelu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony, konkrétně bude rozhodovat o tom, zda stavební úřady na obcích budou zachovány zákonem, nebo vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který má zavést jednotné stanovisko ke stavbám z hlediska životního prostředí, senátoři pravděpodobně schválí beze změn. Vyplývá to z doporučení senátních výborů.

 

Úpravy pravděpodobně čekají také novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu navrhly limity pro zakázky malého rozsahu zvýšit o polovinu nynější maximální hranice. Ta v případě zakázek na stavební práce nyní činí šest milionů korun a u zakázek na dodávky a služby dva miliony korun. Zastánci zvýšení jej zdůvodňují inflací spolu s tím, že se limit devět let nezměnil. Podle odpůrců z řad senátorů, jejichž pohled zvítězil v Ústavně-právním výboru, navýšení rozšiřuje prostor pro korupci a machinace s cenou zakázek.

Opačná doporučení zaujaly výbory k úpravám novely stavebního zákona, podle níž má být zrušen Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízená soustava krajských úřadů. Podle Ústavně-právního výboru by stavební úřady v obcích by měly být zachovány zákonem, nejen vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Podle kritiků by ministerstvo mohlo v budoucnu stavební úřady v menších obcích redukovat podle své libovůle vyjma stavebních úřadů v Praze a v obcích s rozšířenou působností. Výbory hospodářský a pro územní rozvoj doporučily novelu schválit beze změn.

Ke schválení míří zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který by měl zrychlit, zpřehlednit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí. Stanovisko bude zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Stavebník by měl podle předlohy na jednom místě získat veškerá potřebná povolení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP