Vyšel Věstník ČAK č. 2/2023 s novelou o advokátních úschovách

Dne 23. června 2023 byl na webu České advokátní komory vyvěšen  Věstník ČAK č. 2/2023, ve kterém byla publikována novela stavovského předpisu o advokátních úschovách. Normativní část Věstníku dále obsahuje i novelu smírčího řádu a novelu usnesení představenstva ČAK, měnící jednorázovou částku náhrady nákladů kárného řízení. Všechny tři novely nabudou účinnosti 30. den po jejich publikaci ve Věstníku, tedy 23. července 2023.

 

Novelu zvyšující bezpečnost advokátních úschov schválilo představenstvo ČAK na své 17. schůzi dne 11. května 2023. S účinností od letošního 23. července tak advokát či advokátka bude nově povinni informovat klienty, tj. všechny účastníky smlouvy o advokátní úschově, jak složitele, tak i příjemce, o možnosti nastavení automatických aktuálních oznámení od banky o jakýchkoli pohybech na účtu advokátní úschovy. Souhlas, aby banka tyto informace klientům zasílala, nebude smět advokát/ka během trvání úschovy zrušit. Pokud si to klient bude přát, bude mít dále advokát/ka povinnost oznámit Komoře adresu elektronické pošty klienta, na níž mu bude Komora zasílat průběžné informace o oznámeních, která v jeho věci advokát zaslal do elektronické knihy úschov.

V oznamovací části nového Věstníku ČAK pak mj. najdete i Stanovisko představenstva ČAK ke způsobu uplatnění odměny advokáta za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu.

Věstník je k dispozici pouze v elektronické verzi na webu ČAK.

 

Zdroj: ČAK

 

Go to TOP