LEAGLEONE: Experti varují před plošným krácením oddlužení

Plošné zkrácení oddlužení pro všechny dlužníky je morální hazard. Potvrzují to data analytické společnosti InsolCentrum a shodují se na tom i ekonomičtí a právní experti. Podle nich plošné zkrácení oddlužení vysílá do společnosti signál, že dluhy se nemusejí platit.

 

Legislativní rada vlády projednává návrh novely insolvenčního zákona, který má zkrátit oddlužení všem dlužníkům na tři roky. Údajně z důvodu povinné implementace evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.

 

„Zamýšlené změny oddlužení narušují základní zásadu, na které stojí náš právní řád, sice že dluhy se mají platit. To ohrožuje důvěru občanů ve stát a ve vykonatelnost práva. Neuvážené zásahy státu do právní úpravy oddlužení by se promítly do ceny hypoték, úvěrů na nákup aut, leasingů a dalších produktů,“ uvedl v rámci kulatého stolu k připravované novele insolvenčního zákona, kterou pořádalo InsolCentrum společně s Českou advokátní komorou, předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Podobně to vnímá jednatelka analytické společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmila Veselá: „Plošné zkrácení oddlužení na 3 roky poškozuje občany obcí, vlastníky bytů a členy bytových družstev. Je to vidět například u malých družstev a SVJ. Když jeden z vlastníků bytů neplatí, ohrožuje tím bezprostředně své sousedy. Mnohdy to za něj musí platit nízkopříjmoví lidé nebo senioři. Tam už opravdu může docházet k tragédiím.”

Největší skupinu dlužníků v oddlužení tvoří práceschopní lidé v produktivním věku. „Ti se mohou oddlužit už dnes za tři roky, když splatí věřitelům 60 % dluhů,” říká insolvenční expert a člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský a pokračuje: „Pokud to nezvládnou, oddluží se za pět let, když splácí po dobu 60 měsíců alespoň tolik, kolik se po nich dá spravedlivě požadovat.” Klíčová otázka tak zní, jestli je to málo, když si práceschopní lidé v produktivním věku mohou rozložit dluh do 3 let a ještě se jim 40 % odpustí, případně když mohou splatit ještě méně za 5 let.„A na to ať si odpoví každý z nás, protože to, co nezaplatí dlužníci v oddluženích, zaplatíme my,” dodává Michal Žižlavský.

 

Celou videoreportáž LEAGLEONE z kulatého stolu s klíčovými vstupy hlavních řečníků můžete zhlédnout ZDE:

Experti varují – Plošné zkrácení oddlužení je morální hazard – Najdi právníka online (najdipravnika.online)

 

Zdroj: LEAGLEONE
Foto: LEAGLEONE

Go to TOP