Na Klatovsku je o projekt Advokáti do škol zájem, říká Rostislav Netrval

V posledních dvou letech se v rámci projektu České advokátní komory Advokáti do škol setkal s více než sedmi stovkami mladých lidí, aby jim v během 120minutové přednášky vyložil podstatu právního jednání a trestní odpovědnosti, seznámil je s nejčastějšími trestnými činy a rozdíly v sazbách pro ukládání trestů při nedbalosti a úmyslu, toxikomanii a alkoholismu, pohovořil o ochraně osobních údajů, sociálních sítích a jejich zneužití či o rodinném právu… Jak známý klatovský advokát JUDr. Rostislav Netrval, Ph.D., říká, ve zdejším kraji je jedním z mála, kdo se do projektu zapojil, přestože zájem ze strany škol stoupá. Jeho loňská série přednášek měla úspěch a byla pozitivně hodnocena jak studenty, tak pedagogy, takže letos počet setkání zdvojnásobil.

 

„Moji posluchači se dělí do několika kategorií – na ty, kteří protestují absolutně proti všemu a s žádným systémem státního zřízení nesouhlasí, jsou tedy hodně svobodomyslní, dále na provokatéry, kteří si na Googlu najdou nějaký nesmysl, pokoušejí se mě uvést do rozpaků a když se to nepodaří, tak se již neozvou a naopak dávají najevo svůj respekt, a nakonec na studenty, reagující na konkrétní situaci, s níž se setkali, ať již zprostředkovaně na internetu nebo osobně,“ přibližuje „své“ studenty Rostislav Netrval. A poté v krátkosti popisuje průběh jednotlivých setkání – v úvodní části velmi stručně rekapituluje úlohu a postavení České advokátní komory, vysvětlí, kdo je advokát, jak se jím stát a co by mělo být předmětem jeho činnosti, a doplní výčtem základních právnických profesí i profesních komor a organizací a jejich rolí. V obecné části se pak věnuje odpovědnosti, trestní odpovědnosti, způsobilosti a svéprávnosti či rodinnému právu. Letos se pak – po dohodě s pedagogy – více zaměřil na problematiku kyberkriminality a kyberšikany a na téma extremismu a problémy s ním spojené. A samozřejmě na problémy, s nimiž se společnost může potýkat v souvislosti s významným početním navýšením ukrajinské komunity, opět se zaměřením na projevy extremismu.

„Na přednášky s sebou vždy přinesu pár předmětů jako „dekoraci“, abych na nich vysvětlil například použití zbraně jako okolnosti přitěžující spojené s možností užití vyšší trestní sazby. Konkrétně letos to byla odstřelovací puška, řeznická sekera, lovecký tesák a boxer,“ říká doktor Netrval. „Přítomnost a užití těchto předmětů je určitým zpestřením, které, jak jsem si ověřil, vede k upoutání pozornosti a udržení kázně.“

Běžně přednáší o již zmíněných okruzích, s ohledem na věkovou kategorii pak přidává krátký blok nazvaný „rodinné právo pro studenty v instantní podobě“ – vysvětluje od kdy se přihlíží k názoru mladého člověka při rozhodování o rodičovském a prarodičovském styku, místu školní docházky, změně příjmení, stanovení výživného pro nezletilého a zletilého, uzavírání sňatku před 18. rokem věku a tak podobně. Poměrně významně se také zaměřuje na nejrůznější právní situace a odpovědnost v souvislosti s řízením motorového vozidla (neposkytnutí pomoci, neposkytnutí pomoci řidičem, ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví atd.), protože do výjimečné situace s ním spojené se mohou dostat všichni. Vloni také využil příležitosti, kdy došlo k poškození obvodového pláště budovy gymnázia bývalou studentkou „ze msty“ vůči učiteli, a směřoval svá vystoupení z pohledu trestněprávního k této kauze.

Do projektu Advokáti do škol je Rostislav Netrval zapojený v podstatě od samého počátku, přičemž aktuálně spolupracuje s Gymnáziem Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Zde absolvoval v roce 2022 tři dvouhodinové přednášky pro celkem více než 250 studentů vyššího gymnázia, letos – po dohodě s ředitelem školy Mgr. Václavem Vogeltanzem – počet přednášek navýšil a v průběhu dvou dnů absolvoval šest dvouhodinových prezentací pro více než 450 studentů, tentokrát již od tercie víceletého gymnázia, tedy fakticky od 8. tříd, až do třetího ročníku vyššího gymnázia, tedy až do septimy. V kontaktu je také s dalšími regionálními vzdělávacími institucemi – rozjednánu má spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech a byl osloven rovněž ředitelem zdejší Střední průmyslové školy.

 

 

Na dotaz, co by poradil advokátkám a advokátům, kteří s přednáškami začínají, doktor Netrval říká: „Na základě vlastní praxe mohu říct, že pomáhají „dekorace“, tedy něco, co posluchačům tématiku přiblíží. Při každé přednášce také využívám projekční zařízení, letos jsem si připravil 36 slajdů.“ Svou prezentaci také příliš nedrobí, přerušuje ji pouze jednou, kdy dá posluchačům přestávku v délce tří (!) minut. „A zásadně doporučuji po celou dobu přednášet vestoje a pohybovat se při výkladu mezi studenty – vede to k udržení pozornosti, studenti se pak více hlásí s dotazy a mají bezprostřední kontakt,“ uzavírá JUDr. Rostislav Netrval.

 

Zapojili jste se také do projektu Advokáti do škol? Podělte se s kolegy o své zkušenosti s přednáškovou činností a prací s mladými lidmi. Zasílat je můžete (včetně fotografií) na adresu redakce advokatnidenik@cak.cz.

 

Redakce AD s využitím podkladů od JUDr. Rostislava Netrvala, Ph.D.
Foto: Foto: Mgr. Rudolf Salvetr ml.

Go to TOP