Advokátní zkoušky na noteboocích? Nejen v Praze, ale nově i v Brně

Přesně před týdnem, 22. května 2023, se v Praze uskutečnila premiéra novinky „z produkce“ České advokátní komory: skládání písemné části advokátních zkoušek na noteboocích. Byl tak završen projekt, jehož výsledkem je moderní a komfortní způsob přezkušování, odpovídající aktuálním trendům. Po Praze se dnes, tedy 29. května,  poprvé konaly advokátní zkoušky na noteboocích i v Brně. Do moravské metropole se sjelo – bez zbytečné zátěže v podobě kufrů plných knih, ale také bez zbytečného stresu z nedostatku času na psaní – celkem 23 koncipientek a koncipientů, aby v Kleinově paláci zasedli ke složení jednoho z nejnáročnějších testů svého profesního života ponovu. 

 

„Věřím, že možnost využití notebooků i ASPI při písemné části advokátní zkoušky bude pro uchazeče významným usnadněním skládání této nelehké zkoušky, protože tento způsob odpovídá současné právní praxi,“ komentoval již dříve zásadní změnu v testování koncipientů a koncipientek předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Využití výpočetní techniky při skládání zkoušek tak, aby jejich písemná část byla prováděna způsobem odpovídajícím 21. století, je naprosto logické. Jsem rád, že se podařilo tento projekt realizovat, a doufám, že to přispěje k tomu, aby se Komora stala pro své členy přívětivější organizací,“ dodal Robert Němec.

 

V brněnském Kleinově paláci dnes uchazeče přivítal předseda Zkušební komise ČAK JUDr. Karel Brückler. Ten v úvodu vyzdvihl výhody psaní zkoušek na noteboocích. „Dnešním dnem začíná i tady, v Brně, nová etapa advokátních zkoušek, na noteboocích a za pomoci právních informačních systémů,“ řekl mimo jiné. Pár slovy se zmínil také o organizaci zkoušky a apeloval i na to, aby se uchazeči nebáli na cokoli, co souvisí s technikou, zeptat, po celou dobu jim bude k dispozici technická podpora, která jim bude nápomocna. „Za sebe, ale i za ČAK vám, milí budoucí kolegové a kolegyně, přeji hodně štěstí a úspěšné složení advokátní zkoušky,“ popřál uchazečům na závěr svého úvodního slova Karel Brückler. A poté již začala oficiální část…

 

Na podobě písemné části advokátní zkoušky se takřka nic nemění – maximální časový limit pro její vykonání je stále šest hodin, s ohledem na využití výpočetní techniky ale uchazečům odpadne stres s psaním a přepisováním textu do čitelné a přehledné podoby a zbude jim mnohem více času na přemýšlení a tvoření. Písemnou práci budou psát v přednastavené šabloně Wordu (Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2019). Microsoft Office je nastaven na automatické ukládání psaných dokumentů (cca po 1 minutě) na sdílené serverové úložiště tak, aby při jakémkoliv výpadku autor o již napsanou část dokumentu nepřišel. Při skládání zkoušky mohou uchazeči využívat v noteboocích nainstalovaný právní informační systém ASPI s přístupem do kompletní knihovny výkladové literatury (bez vzorů smluv a podání) a mohou využít i kalkulačku ASPI.

V momentě, kdy svou práci na závěr dle instrukcí uloží a nechají vytisknout, podepíšou a předají zkušebnímu komisaři, „písemka“ pro uchazeče končí. Zkoušku ale může ukončit i komisař, a to v případě uplynutí časového limitu – tehdy bude uchazeč bez dalšího povinen práci ihned uložit a nechat vytisknout.

Nikdo z těch, kdo zkoušku absolvují, nemusí mít obavy z případných technických problémů – po celou dobu konání zkoušky bude k dispozici IT technik.

Veškeré potřebné technické informace k přihlašování do notebooku i do ASPI obdrží všichni uchazeči spolu s pozvánkou na zkoušku.

V rámci speciálního nepovinného školení, která pro zájemce uspořádala ČAK ve spolupráci se společností Wolters Kluwer, se zájemci mohli seznámit s prací s ASPI tak, aby mohli při písemné zkoušce využít možnosti tohoto informačního systému na maximum. Tato školení se budou konat i nadále, a to vždy před vypsanými termíny advokátních zkoušek.

 

Redakce AD
Foto: Pobočka ČAK Brno

Go to TOP