ČAK připravila pro koncipienty hybridní předzkouškové školení k práci s ASPI

Doba, kdy s sebou museli koncipientky a koncipienti vláčet na písemnou část advokátní zkoušky kufry plné komentářů, je pryč. Jak už jistě víte, od května 2023 budou pro písemnou část advokátních zkoušek zajištěny uchazečům v Praze i Brně notebooky. Při skládání písemné části zkoušky pak budou uchazeči moci využívat v noteboocích nainstalovaný právní informační systém ASPI s přístupem do kompletní knihovny výkladové literatury (bez vzorů smluv a podání) a budou mít možnost využít kalkulačky ASPI.

 

ČAK bude ve spolupráci se společností Wolters Kluwer pořádat nepovinná hodinová školení pro práci s ASPI, aby mohli uchazeči při písemné zkoušce využít možnosti tohoto informačního systému na maximum.

 

První školení se uskuteční již 8. března v Praze a 12. dubna v Brně. Obě školení jsou hybridní, zúčastnit se jich tedy budete moci prezenčně i online.

 

 

PRÁCE S ASPI

školení pro koncipienty přihlášené k advokátním zkouškám na termín květen–červen

 

PRAHA * 8. března 2023

Přihlašovat se můžete ZDE (prezenční seminář) a ZDE (online seminář).

 

BRNO * 12. dubna 2023

Přihlašovat se ZDE (prezenční seminář) a ZDE (online)

 

 

Vedení České advokátní komory věří, že možnost využití notebooků i ASPI při písemné části advokátní zkoušky bude pro uchazeče významným usnadněním skládání této nelehké zkoušky, a přeje všem hodně štěstí!

 

Odbor výchovy a vzdělávání, redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP