Historický okamžik: advokátní zkoušky ode dneška na noteboocích

Dnes 22. května byla odstartována nová epocha advokátních zkoušek. Dochází totiž k dlouho očekávané změně, kdy se písemná část advokátní zkoušky bude psát na noteboocích. Hodně štěstí při zkouškách popřáli uchazečům přímo v prostorách konání zkoušek na Novotného lávce v Praze předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., členka představenstva JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., a předseda Zkušební komise JUDr. Karel Brückler.

„Dnes je skutečně historický den. Končí doba, kdy jste na zkoušky přicházeli obtěžkáni kufry plnými komentářů a učebnic. Přichází doba, kdy skládání zkoušky bude zrcadlit to, jak ve své praxi pracujete – s moderními prostředky, na noteboocích, za pomoci právních informačních systémů. Přeji vám všem hodně štěstí a úspěšné složení advokátní zkoušky, milé budoucí kolegyně a kolegové,“ řekl více než stovce uchazečů na úvod předseda ČAK Robert Němec.

„Osobně mě těší, že písemná část advokátních zkoušek již nebude ve znamení kaligrafických cvičení a že se zkušební komisaři nebudou muset vydávat vždy na divokou cestu luštění hieroglyfů a budou se moci plně soustředit jen na obsah práce a její hodnocení,“ doplnila předsedu Komory členka představenstva Lucie Dolanská Bányaiová.

S přáním úspěšného složení zkoušky se připojil i předseda Zkušební komise JUDr. Karel Brückler, který apeloval i na to, aby se uchazeči nebáli na cokoli „technického“ zeptat. Po celou dobu bude uchazečům k dispozici personální technická podpora.

Jak jsme již dříve informovali, prvním zkušebním termínem, kdy se písemná část zkoušky píše na noteboocích, je právě květen 2023.

Písemná část advokátní zkoušky se z kapacitních a technických důvodů bude nově konat v prostorách Českého svazu vědeckotechnologických společností na Novotného lávce na Praze 1. Zde jsou pro tento rok pronajaty dva velké sály. Uchazeči sem míří právě tento týden a pak v září.

Na pobočce Komory v Brně se bude písemná část zkoušky konat v obvyklých prostorách Kleinova paláce – tam k žádné změně nedochází. Pro první uchazeče, kteří budou psát písemnou část na noteboocích, je stanoven termín 29. – 31. května a dále pak v druhé polovině září.

Na časovém limitu pro vykonání písemné části zkoušky na notebooku se nic nemění. Uchazeči mají maximálně šest hodin na vypracování daného zadání. Písemná část zkoušky se bude konat standardně od 9 do 15 hodin.

Po prezenci a obdržení zadání se uchazeči přihlásí do notebooku, v něm si spustí MS Word a dále se mohou přihlásit do ASPI (bez možnosti využití vzorů). S ohledem na možnost využití systému ASPI se předpokládá, že uchazeči si již nebudou s sebou vozit kufry plné literatury.

Písemná část zkoušky končí pro uchazeče momentem, kdy svou práci na závěr dle instrukcí uloží, nechá vytisknout, následně podepíše a  předá zkušebnímu komisaři.  Zkoušku rovněž může ukončit komisař v případě uplynutí časového limitu šesti hodin, kdy bude uchazeč bez dalšího povinen práci ihned uložit, zavřít notebook, práci si nechat vytisknout, podepsat a předat zkušebnímu komisaři.

Samozřejmě i nadále zůstává uchazečům možnost vyhotovit písemnou práci v ruce, ale pouze v odůvodněných případech.

Hodně štěstí!

Redakce AD

Go to TOP