ÚS oznámí, jak rozhodl o části občan. zákoníku, důležité pro náhradu újmy

Ústavní soud (ÚS) oznámí ve středu 20. března 2024, jak rozhodl o návrhu na zrušení části občanského zákoníku, která je zásadní pro odškodňování nemajetkové újmy na zdraví. Návrh přišel z Okresního soudu ve Vyškově, sepsal jej soudce Pavel Vrcha, který dlouhodobě kritizuje metodiku navazující na občanský zákoník. V návrhu, který je dostupný na webu ÚS, psal Vrcha o právním chaosu, blamáži a nestandardním vzniku metodiky. ÚS se problematikou zabýval necelý rok, po odchodu Ludvíka Davida se novou soudkyní zpravodajkou stala Kateřina Ronovská. O vyhlášení nálezu informoval ÚS na svém webu.

 

Občanský zákoník účinný od roku 2014 stanovuje, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Náhrada náleží také za ztížení společenského uplatnění. Okresní soud zpochybnil návaznou větu, podle které se náhrada, pokud ji nelze snadno kvantifikovat, stanovuje „podle zásad slušnosti“.

Protože spolu se starším civilním kodexem přestala platit i někdejší vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, chybělo justici jasné vodítko. Vznikla tak metodika Nejvyššího soudu. Cílem bylo to, aby soudy podobné případy odškodňovaly srovnatelně. Metodika není závazná. Soudy mohou zohlednit konkrétní okolnosti. Někteří soudci, ale také třeba ombudsman Stanislav Křeček, metodiku kritizovali.

Podle návrhu soudce Vrchy ve skutečnosti nejde o metodiku Nejvyššího soudu, ale – ve spojení s placenými školeními pro znalce – spíše o komerční počin. Odbornou i laickou veřejnost prý uvádí v omyl. „Metodika de facto představuje komerční projekt dokonce s participací některých soudců i Nejvyššího soudu, který v dějinách československé ani české justice nemá – z hlediska negativního dosahu vůči principům právního státu – obdoby,“ stojí v návrhu.

Soudce Vrcha míní, že kdyby ÚS vyhověl jeho návrhu a vyškrtl z občanského zákoníku větu o „zásadách slušnosti“, mohli by politici problematiku upravit jinak a vytvořit prostor pro vznik nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o nejnižší přípustné výši náhrady a jejím určování v jednotlivých případech. Vrcha předpokládá, že taková novelizace by mohla „odstranit stávající výkladové a aplikační potíže a doslova odstřihnout komerční pozadí a excesivní chování některých vrcholových soudců“.

Pro určení bolestného obsahuje nynější metodika tabulku s bodovým ohodnocením. Základem pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění je mezinárodní klasifikace funkčních schopností. Poškození se posuzuje podle toho, jak se projevuje ve schopnostech člověka, při zohlednění věku i některých výjimečných okolností.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP