Problematice SJM se věnoval dvoudenní seminář západočeského regionu

Ve dnech 3. a 4. května proběhl v Congress Center Parkhotelu v Plzni pod vedením předního experta na SJM, soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michala Králíka, Ph.D., dvoudenní seminář k této problematice. Časově širší prostor školení – vedle komplexního představení tématu – přítomní rovněž využili pro dotazy vyplývající z advokátní praxe a jejich řešení.

Projekt „Společné jmění manželů“ představuje širší koncept přednášek a seminářů připravený pro rok 2023 a následující, v jehož rámci budou odpřednášena a lektorována jednotlivá dílčí témata k problematice SJM.

Semináře jsou koncipovány tak, aby byl výklad zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Poslední období je totiž významné přijímáním zásadních rozhodnutí NS k výkladu společného jmění manželů, která mění dosavadní právní praxi nebo vykládají nové otázky společného jmění manželů.

V proběhlých dvou dnech tak měli kolegové a kolegyně možnost seznámit se například s problematikou oceňovacích principů v řízení o vypořádání společného jmění manželů, vypořádáním společných dluhů v řízení o vypořádání SJM nebo i s tím, jak je to s vnosy, jejich valorizací nebo například, jak nakládat s nesprávnými katastrálními zápisy, a nebo určovacími a vindikačními žalobami. Zkušený lektor Michal Králík seznámil auditorium také s procesními otázkami spojenými s vypořádáním SJM, vysvětlil dosavadní přístup soudní praxe, ale i uvažované nové postupy, stejně tak vskutku obsáhle seznámil s aktuální judikaturou.

Pro velký úspěch akce bylo již přislíbeno její pokračování. Sledujte Advokátní deník, který přinese včas bližší informace.

Mgr. Jaroslav Liška ml., regionální představitel ČAK pro Západní Čechy

Go to TOP