JUDr. Irena Schejbalová o bezplatné právní pomoci v Dobrém ránu ČT

Bezplatná právní pomoc je v posledních týdnech diskutovaným tématem nejen kvůli nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ze dne 24. ledna 2023, jímž se uplynutím 31. prosince 2023 zrušuje část ustanovení § 18c odst. 1 zákona o advokacii, kdy Ústavní soud shledal neústavním tu část zákona, která umožňuje Komoře určit advokáta k poskytnutí právních služeb pouze v případě, kdy uchazeč osvědčí nemajetnost. O možnostech bezplatné právní pomoci hovořila 14. března v pořadu Dobré ráno na ČT 2 ředitelka pobočky České advokátní komory (ČAK) v Brně a místopředsedkyně Kontrolní rady JUDr. Irena Schejbalová.

 

Představenstvo České advokátní komory na svém březnovém jednání schválilo návrh, který bude doplněn k již předloženému návrhu novely zákona o advokacii, podle něhož by Komora měla určovat advokáta i v případě, kdy uchazeč není nemajetný, ale nedokáže si zajistit právní služby běžným způsobem. V takovém případě však nebude odměnu hradit stát, ale právě uchazeč. (Čtěte také ČAK je připravena plnit širší roli v poskytování bezplatné právní pomoci)

Pobočka ČAK v Brně je tím místem, kam se občané s žádostmi o bezplatnou právní pomoc obracejí a není jich málo, jak dokládají statistiky:

 

JUDr. Irena Schejbalová se ve svém televizním vystoupení soustředila na srozumitelný výklad problematiky, užitečný pro laickou veřejnost: „Listina základních práv a svobod garantuje každému právo na právní pomoc v řízeních před soudy a jinými řízeními, jak jsou specifikována v listině. Z tohoto důvodu stát poměrně široce upravil v právním řádu právo na bezplatnou pomoc. Je to upraveno jak v předpisech upravujících jednotlivé typy soudního řízení, tak bezplatnou právní pomoc zajištuje Česká advokátní komora.“

Vysvětlila rozdíl mezi právní poradou (§ 18a) a právní službou (§ 18c): „Informativní právní porada, která je zajišťována pro osoby nacházející se v tíživé sociální situaci, slouží k základní orientaci, k všeobecné informaci, jakým způsobem se doporučuje postupovat, aby měl pak člověk možnost se sám rozhodnout, zda pokročit do nějaké fáze řízení. Právní služba pak zahrnuje poskytování právních úkonů nebo právního poradenství v širším slova smyslu a zahrnuje i zastupování v řízení podle jednotlivých typů řízení.“

Rozdíl mezi advokátem ex offo a bezplatnou právní pomocí

Jak se v průběhu rozhovoru ukázalo, není si veřejnost jistá ani v tom, jaký je rozdíl mezi advokátem ex offo a BPP. „Advokát ex offo je pojem spojený zejména s trestním řízením, ale je tam potřeba rozlišovat to, kdy se jedná o tzv. nutnou obhajobu, tak jak ji obsahuje trestní řád za určitých podmínek, kdy musí mít obviněný nebo odsouzený nebo člověk ve výkonu trestu odnětí svobody obhájce bez ohledu na to, zda se jedná o právní službu placenou, nebo bezplatnou. A bezplatná právní služba nebo bezplatná právní porada není spojena s pojmem advokát ex offo,“ ujasňuje ředitelka brněnské pobočky ČAK.

 

Redakce AD
Foto: repro ČT

Go to TOP