Tři, dva, jedna… Už v květnu startují advokátní zkoušky na noteboocích!

Je to tady! Již za měsíc, konkrétně 22. května v Praze a 29. května v Brně si budou moci první uchazeči o vykonání advokátní zkoušky vyzkoušet nový

Je to tady! Již za měsíc, konkrétně 22. května v Praze a 29. května v Brně si bude moci poprvé více než stovka uchazečů o vykonání advokátní zkoušky vyzkoušet nový způsob testování, komfortnější a důstojný 21. století – písemnou část zkoušky budou moci psát na noteboocích, které pro ně zajistila Česká advokátní komora. Při skládání zkoušky pak budou moci navíc využívat v noteboocích nainstalovaný právní informační systém ASPI s přístupem do kompletní knihovny výkladové literatury (bez vzorů smluv a podání) a budou mít možnost využít kalkulačky ASPI. Poprvé v historii tak budou moci do hlavního města nebo moravské metropole vyrazit „nalehko“, bez kufrů plných knih a papírů.

 

„Osobně věřím, že možnost využití notebooků i ASPI při písemné části advokátní zkoušky bude pro uchazeče významným usnadněním skládání této nelehké zkoušky, protože tento způsob odpovídá současné právní praxi,“ komentoval zásadní změnu v testování mladých právníků a právniček předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Tento na první pohled jednoduchý, avšak organizačně a materiálně velmi náročný projekt byl zařazen do programového prohlášení nového vedení ČAK formulovaného v prosinci 2021. Využití výpočetní techniky při skládání advokátních zkoušek tak, aby jejich písemná část byla prováděna způsobem odpovídajícím 21. století, je naprosto logické. Jsem velmi rád, že se projekt podařilo realizovat. Věřím, že i to přispěje k tomu, aby se Komora stala lepší a pro své členy přívětivější organizací,“ pokračoval Robert Němec. Za sebe i za ostatní kolegy z představenstva bych chtěl popřát všem, kdo budou letos skládat zkoušky tímto novým způsobem, hodně štěstí,“ uzavřel.

„Jsem moc ráda, že můžeme konečně koncipientům nabídnout modernější verzi advokátních zkoušek, věřím, že jim práce na noteboocích v rámci možnosti zkoušku zpříjemní a umožní jim lépe se soustředit na samotnou materii, bez obav o čitelnost a přehlednost textu. Děkuji společnosti Wolters Kluwer za praktickou podporu a bezplatné poskytnutí systému ASPI po dobu písemné zkoušky všem uchazečům,“ uvedla JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., členka představenstva ČAK a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání. A jsem moc ráda, že již za pár týdnů naše společné snažení vyvrcholí prvními „online zkouškami“ našich budoucích kolegů-advokátů a advokátek, kterým tímto přeji hodně štěstí,“ dodala.

 

 

Změnu přivítali i zkušební komisaři. „Tento kvalitativní posun dlouhodobě očekávali i zkušební komisaři. Zpracování písemné části advokátní zkoušky pomocí notebooku jim ulehčí čtení a hodnocení písemných prací, odstraní nejasnosti. Ve své podstatě také uchazečům ulehčí zpracování zadání do finální podoby,“ uvedl předseda Zkušební komise JUDr. Karel Brückler.

Původně mělo být zavedení notebooků u písemných advokátních zkoušek spuštěno až v nově zrekonstruovaných prostorách paláce Dunaj. Představenstvo České advokátní komory se ale rozhodlo, že nebude zapojení výpočetní techniky u zkoušek dále odkládat a vázat na přemístění Odboru výchovy a vzdělávání ČAK do nového působiště, a odstartuje modernější podobu zkoušek již letos. S ohledem na nedostatečnou kapacitu provizorních prostor ve Školicím a vzdělávacím centru v pražské Myslíkově ulici, ale i z organizačních a technických důvodů, se bude písemná část zkoušky v Praze konat v budově Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v centru hlavního města. ČAK zde pro tyto účely pronajala dva sály o celkové kapacitě 100 a 160 míst. V Brně, kde jsou zkušební prostory dostačující, k žádné změně nedochází, tam bude písemná část zkoušky probíhat opět na pobočce v Kleinově paláci. (Podrobné informace o místě a termínu konání zkoušek  obdrží všichni uchazeči v dostatečném předstihu.)

Na vlastním průběhu písemné části zkoušky se takřka nic nemění. Maximální časový limit pro její vykonání zůstává stejný, tedy šest hodin, díky využití výpočetní techniky ale uchazečům odpadne stres s psaním a přepisováním textu do čitelné a přehledné podoby a zbude jim mnohem více času na přemýšlení a tvoření. Písemnou práci budou psát v přednastavené šabloně Wordu (Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2019). Microsoft Office bude nastaven na automatické ukládání psaných dokumentů (cca po 1 minutě) na sdílené serverové úložiště tak, aby při jakémkoliv výpadku autor o již napsanou část dokumentu nepřišel.

„Písemka“ skončí pro uchazeče momentem, kdy svou práci na závěr dle instrukcí uloží a nechá vytisknout, podepíše a předá zkušebnímu komisaři. Zkoušku rovněž může ukončit komisař v případě uplynutí časového limitu, kdy bude uchazeč bez dalšího povinen práci ihned uložit a nechat vytisknout.

Nikdo z těch, kdo zkoušku absolvují, nemusí mít obavy z případných technických problémů – po celou dobu konání zkoušky bude k dispozici IT technik.

Veškeré potřebné technické informace k přihlašování do notebooku i do ASPI obdrží uchazeči spolu s pozvánkou na zkoušku.

S prací s ASPI tak, aby mohli při písemné zkoušce využít možnosti tohoto informačního systému na maximum, se mohli uchazeči o advokátní zkoušku seznámit v rámci speciálního nepovinného školení, která pro zájemce uspořádala ČAK ve spolupráci se společností Wolters Kluwer  na začátku března v Praze a před pár dny i v Brně. Tato školení se budou konat i v budoucnu, a to vždy před vypsanými termíny advokátních zkoušek.

 

Manuál k písemné části advokátní zkoušky na notebooku ZDE.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK, redakce AD
Ilustrační foto: archiv ČAK

 

 

Go to TOP