ČAK se zúčastnila zahájení projektu zaměřeného na vzdělávání koncipientů

Ve dnech 3.4. dubna 2023 byl v Paříži oficiálně zahájen evropský projekt LITEL, zaměřený na vzdělávání advokátních koncipientů v evropském právu, jehož partnerem je – společně s francouzskou Advokátní školou EFB (Ecole de Formation du Barreau de Paris), Irskou Law Society a Katalánskou advokátní komorou – i ČAK. Cílem projektu je sblížení a navázaní spolupráce mezi uvedenými partnery, zajišťujícími vzdělávání koncipientů, a dále realizace praktických workshopů pro advokátní koncipienty v právu EU.

 

V rámci evropského projektu LITEL byl zřízen vědecký výbor, který se zaměří na přípravu vzdělávacích podkladů, a to jednak ohledně Listiny základních práv EU a dále ohledně právního státu. Materiály budou následně využity a integrovány jako součást povinného vzdělávání koncipientů.

Dvoudenní jednání se uskutečnilo v prostorách EFB a úvodní slovo pronesl ředitel Gilles Accomando. Vzdělávání koncipientů zajišťují tzv. advokátní školy, kterých je celkem 11, z toho EFB v Paříži je z nich největší. Na rozdíl od ČR existuje jak tzv. vstupní advokátní zkouška, tak i závěrečná advokátní zkouška.

Následovala přednáška o projektu LITEL. Projekt společně představily vedoucí mezinárodního odboru EFB Barbara Clauss a JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., odborná konzultantka ČAK pro mezinárodní vztahy (na snímku vpravo).

Jako další řečník vystoupil prostřednictvím videokonference Wojciech Postulski z Evropské komise, který  tento projekt velmi ocenil, neboť je ojedinělou inciativou zaměřenou na vzdělávání advokátních koncipientů. Připomněl, že problematice počátečního vzdělávání advokátů a soudců byla v loňském roce  dokonce věnovaná dvoudenní  konference organizovaná Evropskou komisí, která se uskutečnila ve dnech 22.–23. února 2022 v Bordeaux. Její součástí byl i workshop věnovaný přímo vzdělávání koncipientů, který moderovala JUDr. Indruchová, a jedním z tehdejších závěrů byl právě i nedostatek vzdělávání koncipientů v právu EU. I to byl jeden z důvodů ke zpracování společného projektu LITEL a k podání přihlášky o grant. Projekt byl úspěšný a finanční podporu Evropské komise získal.

Následovala prezentace o aktivitách EFB, včetně praktické prohlídky celé (několikapatrové) budovy, včetně přednáškových sálů a moderní knihovny (na snímku níže).

Jako další řečník vystoupila členka představenstva ČAK JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. (na snímku vlevo), která představila ČAK a její vzdělávací aktivity a vysvětlila činnost a postavení advokátních koncipientů v ČR.

Následovala prezentace vzdělávacího systému v Irsku a ve Španělsku.

Kromě zástupců partnerských institucí se jednání zúčastnili i další přednášející – jako první vystoupil zástupce bruselského vzdělávacího centra David Ramet, který hovořil o systému vzdělávání koncipientů v Belgii, kde obdobně jako v ČR činí koncipientská praxe tři roky.

Dále vystoupili zástupci  britské instituce ICCA (https://www.icca.ac.uk/about-icca/), která školí budoucí advokáty (barristery) a má velmi propracovaný systém e-learningu, s nímž zde mají zkušenosti již více než pět let.

Sérii přednášek zakončila Olesea Plotnic z moldavské Advokátní komory  s prezentací na téma „Specifické rysy vzdělávání koncipientů v rámci Advokátního vzdělávacího centra v Moldavsku“.

Druhý den jednání byl velmi interaktivní, neboť se během něj účastníci seznámili s mnoha vzdělávacími metodami, které si mohli hned vyzkoušet. Proběhlo i online setkání se členy vědeckého výboru, během něhož se diskutovalo o praktických otázkách. Již se také připravuje další setkání, které se uskuteční na podzim v Dublinu.

Česká advokátní komora uvítá partnery projektu na jaře 2024 v Praze, projekt pak bude zakončen ve Španělsku.

Advokátní koncipienti se budou moci zúčastnit vzdělávacího workshopu v Paříži a seznámit se s výsledky projektu i s praktickými materiály v rámci povinného školení již příští rok.

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., odborný konzultant ČAK pro mezinárodní vztahy
Foto: archiv autorky

 

Go to TOP